Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Sir Adolph William Bouguereau
Akademické umění a orientalismus  
Realismus  
Díla:
Amor s motýlkem
Autoportrét
Biblis
Cikánka
Dobročinnost
Extáze Psýché
Lískové oříšky
Malá pastýřka
Malé přemlouvání
Malí zlodějíčci
Mladá dívka bránící se Amorovi
Mladé Cikánky
Nymfy a Satyr
Ochutnání
Odpočinek
Probuzení srdce
Žalozpěv
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1825 - † 1905, Francie, 

Francouzský malíř akademismu Sir Adolph William Bouguereau byl ve své době považován za jednoho z nejlepších malířů, byl vedoucí osobností zastávající tradiční hodnoty akademismu a byl také jedním z nejzavilejších nepřátel impresionismu. Bourguereau se narodil 30. listopadu roku 1825 ve městě La Rochelle ve Francii jako druhý syn v rodině Théodora Bouguereaua a Marie Marguérite Bonninové. Rodina nebyla příliš majetná a Bouguereauovi rodiče měli často neshody kvůli financím. Rodiče svého syna nakonec poslali na výchovu k jeho strýci Eugène Bouguereauovi, který byl knězem na farnosti Mortagne sur Gironde. Bouguereau na tuto dobu po celý svůj život často vzpomínal, byl to jeho strýc, kdo ho seznámil se starou latinskou a francouzskou literaturou, a kdo ho vždy podporoval v jeho lásce k malířství.

V roce 1839 se Bougereau rozhodl studovat na koleji v Pons, kde se ve svém stylu brzy začal výrazně zlepšovat. Jeho prvním vážnějším učitelem byl Louis Sage, který se učil v Ingrésově ateliéru a který byl nadšeným přívržencem klasicismu. Díky lekcím se Sagem získal Bouguereau přesvědčení, že tvrdá a soustavná práce k dosažení dokonalosti plátna je jedinou správnou cestou k opravdovému umění.

V roce 1841 se Bouguereauův otec rozhodl uzavřít svůj obchod a odstěhovat se do Bordeaux, kde se chtěl věnovat obchodu s olivovým olejem a svého syna donutil, aby odešel ze studií. Na kurzy kreslení a malířství se chtěl zapsat i v Bordeaux, nicméně velkou překážkou byla nevole jeho otce, který chtěl, aby jeho syn pracoval v jeho obchodě. Po přímluvě matky a rodinných přátel otec se studiem nakonec souhlasil, ovšem za podmínky, že se jeho syn nikdy nestane malířem, ale obchodníkem, a že bude chodit na ranní lekce od šesti do osmi hodin, aby se mohl věnovat obchodu.

Po tom, co Bouguereau na škole v Bordeaux vyhrál hlavní cenu za obraz s historickou tématikou mohl konečně doufat, že bude moci odejít do Paříže na École des Beaux-Arts. Mohl počítat s úplnou podporou svého strýce, který mu dovolil tři měsíce na faře v Mortagne, kde maloval a prodával portréty významných osob po celém kraji. Díky této činnosti si vydělal celých devět set franků, díky kterým přežil svá první léta v Paříži.

Na École des Beaux-Arts byl Bouguereau přijat v dubnu 1846 jako 99. ze sta přijatých. Studoval pod vedením malíře Françoise-Edouarda Picota. I když Bouguereau za svého života dosáhl velkých úspěchů, na své nuzné začátky nikdy nezapomněl a podporoval mnoho nadaných chudých mladých umělců.

Bouguereau za celý svůj život vytvořil bezpočet mistrovských pláten, především díky své vytrvalosti a svědomitosti. Bouguereau každý den vstával v šest hodin, ihned odešel do svého ateliéru, kde pracoval téměř bez odpočinku až do večera. S prací přestával pouze na několik okamžiků – to když obědval svá oblíbená vajíčka a sklenici vody – a nenechával se vyrušovat ani četnými návštěvami, se kterými se bavil a vtipkoval. Když se pak setmělo a Bouguereau na malování neměl dost světla, věnoval se své korespondenci a hledání nových témat pro své obrazy. Bouguereau byl vždy nespokojený se svou technikou a detaily svých obrazů, téměř neustále se vracel ke svým starším plátnům, které opravoval a vylepšoval.

Bouguereau se se stejným nadšením věnoval také pedagogické činnosti a své studenty vyučoval s téměř otcovskou láskou a nadšením. Někteří z Bouguereauových studentů mu však nedělali takovou radost, jakou by si vynikající učitel přál – jeho student, budoucí uznávaný abstraktní malíř, Henri Matisse brzy z jeho ateliéru odešel po tom, co mu Bouguereau řekl, že se ‚potřebuje pořádně naučit perspektivu. Nejdřív se však musí naučit držet tužku, jinak nikdy nebude dobře kreslit.‘

Bouguereau byl také jedním z prvních malířů, který uznával talent žen. Díky své lásce k americké malířce Elizabeth Gardnerové začal do svého ateliéru přijímat také ženy, což bylo prvním krokem k tomu, aby začaly být přijímány i na Julianovu Akademii a École des Beaux-Arts. Elizabeth Gardnerová byla velkou Bouguereauovou láskou, po smrti své první ženy Nelly si ji dokonce chtěl vzít za ženu, proti tomuto sňatku se však zásadně postavila jeho dcera a jeho matka, která ho donutila přísahat, že se do její smrti opět neožení, takže Bouguereau o této záležitosti už nikdy znovu nemluvil. I přes svůj slib se Bouguereau s Gardnerovou v květnu 1879 tajně zasnoubil. Bouguereauova matka zemřela v roce 1896 ve věku 92 let a pak Bouguereauovi nestálo nic v cestě k manželství s Gardnerovou, které s ní uzavřel ve věku 72 let.

Stejně jako celá řada umělců v druhé polovině 19. století se i Bouguereau zajímal o klasické prvky v umění – často trávil hodiny studiem tvarů a forem – a brzy si osvojil vytříbený pečlivý styl, který mu přinesl velké uznání v očích široké veřejnosti. Díky své vrozené pečlivosti a důkladnosti věnoval Bouguereau na kompletaci svých obrazů mnoho času, což podle jeho měřítek zahrnovalo i detailní studium všech historických nebo mytologických okolností a vytváření bezpočtu skic s detaily i různými náhledy na zobrazovaný subjekt. Bouguereauovými oblíbenými tématy byly mytologické, alegorické a náboženské výjevy, ale zabýval se také různými žánrovými výjevy.

Ač byl Bouguereau na vrcholu svého života velmi uznávaným malířem, jeho popularita začala klesat s nástupem impresionismu. Někteří z jeho odpůrců šli dokonce tak daleko, že ho svými nízkými vtípky uráželi. Vysmívali se jeho vytrvalosti při práci, kterou zaměňovali za chamtivost. Bouguereau však byl jedním z mála malířů své doby, kteří pořádali dobročinné výstavy a aukce, aby mohl pomáhat svým chudším kolegům a studentům. Jeden den v týdnu pak pracoval jako dobrovolník v dobročinné nadaci barona Taylora, ve které se nakonec stal bez nároku na finanční odměnu presidentem. Bouguereau vždy ignoroval kritiku a nikdy se žádným nařčením nebránil, a tak pomluvy proti němu dále bujely. Protože nebyl tak novátorsky agresivní a neměl pod kontrolou davy jako impresionisté, jeho obrazy začala veřejnost postupně odmítat – odsuzovala je především pro jejich stylizovanost a často i sentiment, a Bouguereau brzy upadl v zapomnění. Bouguereau zemřel po tom, co se jeho zdravotní stav postupně zhoršoval, 19. srpna roku 1905 v LaRochelle.

Protože od Bourguereauovi smrti v roce 1905 se společnost a její chápání umění velmi změnilo, byl Bourguereau dlouhou dobu kvůli svému nadmíru preciznímu provedení a idealizaci subjektů odmítán. V roce 1960 se jeho obrazy neprodávaly za více než 1500 dolarů, nicméně od té doby jejich cena stoupala takřka astronomicky. V roce 1998 se jeho obraz ‚Probuzení srdce‘ prodal na aukci v Christie’s v New Yorku za celých 1.410.000 dolarů, a v roce 1999 se jeho obraz ‚Kupid a Psýché‘ rovněž v Christie’s prodal za 1.760.000 dolarů. Hned další den po této aukci se v Sotheby’s prodal obraz ‚Alma Parens‘ za 2.650.000 dolarů, jehož vlastníkem se stal herec Sylvester Stallone. Tento rekord vydržel pouze jeden rok (do května 2000), kdy se obraz ‚Dobročinnost‘ prodal v Christie’s za 3.520.000 dolarů. Díky této publicitě se objevila celá řada Bouguereauových obrazů, které dnes visí v nejznámějších muzeích po celém světě.


Konečná verze – 30. 3. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate