Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Paul Delaroche
Akademické umění a orientalismus  
Romantismus  
Díla:
Dětství Pica della Mirandolly
Dívka ve fontáně
Hlava mnicha
Mladá křesťanská mučednice
Mladá žena se svými dětmi
Napoleon přecházející Alpy
Poprava lady Jane Greyové
Portrét
Portrét Henrietty Sontagové
Studie tužkou
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1797 - † 1856, Francie, 

Francouzský malíř a sochař Paul Hyppolyte Delaroche se narodil 17. července 1797 v Paříži. Jeho otec byl velkým znalcem umění a díky svým kontaktům byl také velmi bohatý. Protože skvěle rozuměl trendům v tehdejším umění, brzy poznal potenciál svého syna a díky svému majetku a kontaktům pro něj dokázal vybrat tu nejlepší cestu k úspěchu. Dal ho zapsat do ateliéru Antoine-Jeana Grose, který právě sklízel úspěchy díky svým obrazům s historickými náměty. Pod Grosovým vedením Delaroche v roce 1822 namaloval také obraz Josabet zachraňující Joáse, který byl jeho prvním obrazem v Salonu. Díky tomuto obrazu se Delaroche seznámil s Géricaultem a Delacroixem, se kterými se podílel na vytvoření nového uměleckého stylu romantismu.

Delaroche byl mužem štěstěny. V roce 1838 a 1843 navštívil Itálii, kde studoval italské umění, oženil se s dcerou ředitele Akademie Horace Verneta Louisou a v jeho ateliéru na rue Mazarine se střídali zákazníci, kteří oceňovali jeho jistou ruku a mimořádný cit pro výběr témat, jež zdědil po svém otci. Jeho manželka Louise mu do života přinášela mnoho štěstí a lásky, toto období však bylo ukončeno roku 1845, kdy Louise zemřela. Delaroche se z její smrti nikdy nevzpamatoval a lze říci, že tato událost měla na jeho tvorbu velký vliv.

Delaroche byl velmi dobrým malířem, nicméně jeho vliv nespočíval pouze ve tvorbě, ale také v jeho obrovském dopadu na tvorbu ostatních malířů. Delaroche vždy udával styl a jeho témata vždy spolehlivě dokázala zaujmout širokou veřejnost. I když byl velmi malé postavy a slabé tělesné konstrukce, vždy se našla celá řada oddaných příznivců, kteří rádi poslouchali jeho lekce o umění a historii. Delaroche v letech 1835 až 1843 vedl velký ateliér, který zdědil po smrti svého učitele Grose. Mezi jeho žáky patřily tak velké osobnosti budoucího umění, jako byl Couture, Gérôme a Millet.

V roce 1837 dostal Delaroche významnou zakázku na 27 metrů dlouhý obraz, který měl zdobit velkou posluchárnu v École des Beaux Arts. Na tomto obraze Delaroche zachytil skupinu největších malířů tehdejší doby na mramorových schodech. Obraz byl doplněn o postavy múz, které symbolizovaly svou vládu nad uměním. Tento obraz byl dokončen v roce 1841, nicméně v roce 1855 byl značně poškozen ohněm. Delaroche ihned začal pracovat na jeho opravě, ale dokončení díla se nedočkal, neboť 4. listopadu 1856 zemřel.


Konečná verze – 27. 3. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate