Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  François Girardon
Klasicismus a empír  
Díla:
Alegorická postava
Apollón a Nymfy
Jezdecká socha Ludvíka XIV.
Richelieův pomník
Únos Proserpíny
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1628 - † 1715, Francie, 

Významný francouzský sochař období vlády Ludvíka XIV. François Girardon se narodil 10. března 1628 v Troyes v rodině kovotepce Nicolase Girardona. Svého základního vzdělání dosáhl v dílně svého otce, nicméně v už raném věku odešel do dílny sochaře a truhláře Françoise Anguiera a poté i sochaře Claudie Baudessona. Pod Baudessonovým vedením pracoval na výzdobě zámečku v Liebault, kde svou pečlivostí zaujal kancléře Královské Akademie Pierra Séguiera. Kolem roku 1647 se za Séguierova finančního přispění vydal do Říma, kde se chtěl dále vzdělávat na poli umění.

Po svém návratu do Francie byl Girardon přijat do služeb krále, což bylo v té době velmi prestižní postavení. Navíc pracoval pod přímým vedením velkého mistra Charlese Le Bruna, od kterého se naučil mnoho velmi důležitých drobností, jež pak dovedně zapojil do svého vlastního stylu. Girardon si získal Le Brunovu přízeň díky pečlivosti, s jakou se chopil své první královské zakázky – vyřezávaných dekorací pro ložnici Ludvíka XIV. v Louvru.

Po Le Brunově smrti v roce 1690 Girardon nastoupil na jeho místo profesora Akademie a pokračoval v Le Brunově působení co se týče vlivu na utváření sochařského a malířského stylu. Díky své oblibě u krále, pro kterého vytvořil mnohé sochy ve Versailles, se Girardon v roce 1695 stal kancléřem Královské Akademie, kde prosazoval čistotu sochařského stylu, jež se později stala základním kamenem klasicismu.

Girardon se kromě práce na vlastních sochách věnoval také restaurování královských sochařských sbírek. Sám také sochy sbíral, v době své smrti jich vlastnil více než osm set, což bylo jen o trochu méně, než vlastnil sám král. Tuto obrovskou sbírku si Girardon mohl dovolit díky značným finančním odměnám, které dostal například za výzdobu královské flotily, za práci na téměř všech královských sochařských zakázkách a za sochařskou výzdobu Louvru, Invalidovny a samozřejmě Versailles.

Girardon zemřel 1. září roku 1715 v Paříži.


Konečná verze – 16. 6. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate