Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Edwin Lord Weeks
Akademické umění a orientalismus  
Díla:
Brána pevnosti v Agře, Indie
Dva Arabové čtoucí si v zahradě
Královský slon u brány do Jami Masjid, Mathura
Maurský bazar
Muttra
Muž ve zbroji
Podél Ghatsu, Mathura (Obraz Nilu)
Řemeslník prodávající kazety u domu z týkového dřeva, Ahmedabad
Skica – Dvě nautchské dívky
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1849 - † 1903, USA, 

Americký malíř Edwin Lord Weeks se narodil roku 1849 na předměstí Bostonu v rodině majetného obchodníka s kořením a čajem. Jeho rodiče ho vždy v jeho touze stát se malířem podporovali, ještě před svými osmnáctými narozeninami Weeks cestoval na Floridu a do Surinamu, kde vytvořil řadu velmi dobrých studií. V Bostonu mu pak jeho otec najal soukromého učitele, který mu pomáhal ovládnout mnohé malířské techniky. Ve věku 21 let si pak Weeks otevřel v Newtonu vlastní ateliér, kde nějakou dobu vyučoval vlastní žáky. Ve stejné době se také oženil s Frances Rollins Haleovou z New Hampshire. S finanční pomocí rodičů cestoval za inspirací do Egypta, Svaté země a do Sýrie, kde se poprvé seznámil s orientálními tématy, které ho později proslavily.

Weeks brzy poznal, že ve Spojených státech není žádná umělecká škola, která by dokázala dále rozvíjet jeho talent, a tak se rozhodl v červnu roku 1874 odejít do Paříže. Jeho touhou bylo studovat v ateliéru Jeana-Leona Gérôma na École des Beaux-Arts, nicméně čekací doba na přijetí byla tak dlouhá, že se rozhodl učit se v soukromém ateliéru Léona Bonnata. Když se pak v září roku 1874 uvolnilo místo v Gérômově ateliéru, Weeks ho s díky odmítnul, protože byl s Bonnatovou liberální výukou velmi spokojen. Novinka o Weeksově přijetí (nikoliv však o jeho odmítnutí) do Gérômova ateliéru se donesla i do Bostonu, kde místní noviny nadšeně psaly o talentovaném bostoňanovi, který studuje v ateliéru slavného Gérôma. I když Weeks tuto novinářskou kachnu vyvrátil, v Bostonu už mu nikdo jinak neřekl. V Bonnatově ateliéru Weeks studoval rok a půl.

Po ukončení studií se Weeks rozhodl dále cestovat a nějakou dobu strávil v Maroku. Do Maroka se vydal se svou ženou, chtěl se ubytovat u svého přítele Roberta Gavina. Protože nechtěl svého přítele příliš zatěžovat svou přítomností, vzal si na svou cestu zásoby na celé tři měsíce. Když pak přijeli do Rabatu, uviděli celé město zmítající se hladomorem. Weeks na nic nečekal, za své peníze nakoupil potraviny, které společně se svými zásobami rozdával hladovějícím lidem. Získal si tak pro své skicy mnoho modelů, které by jinak těžko sháněl. Do Paříže se Weeks chtěl vrátit v únoru, aby se stihl připravit na výstavu v Salonu. Na cestě se však vyskytly komplikace ztělesněné obrovskou pískovou dunou, která jim zabránila nalodit se na parník. V den jejich odjezdu pak Weeks i jeho manželka onemocněli tyfovou horečkou. Do Francie se pak mohli vrátit až na jaře a ani tehdy nebyla jejich cesta bez překážek – jejich loď se téměř potopila v bouři. Do Maroka se Weeks vrátil už napřesrok. Opět vystavovat začal až v roce 1880, a to jak v pařížském Salonu, tak i ve Spojených státech. Byl velmi příznivě přijat jak veřejností, tak i kritiky, hlavně proto, že jeho plátna byla podpořena autentickými zážitky.

V roce 1883 Weeks odjel na dva roky do Indie, kde nejspíš onemocněl malárií. Tam pracoval mimořádně intenzivně, přímo hltal každodenní život obyčejných lidí i staré indické památky, podle svých slov každý den maloval a každou noc vyvolával své fotografie, které pak používal při reprodukci pozadí na svých obrazech.

Po svém návratu z Indie Weeks vystavoval obrazy s tématikou, kterou tehdejší malířská společnost víceméně ignorovala. Není tedy divu, že si ihned podmanil celou veřejnost a jeho obrazy se pak začaly prodávat za velmi vysoké částky. Obrazy z Indie byly oblíbeny především v Británii jakožto koloniálním vládci Indie a když byl Weeks v roce 1895 přizván k účasti na výstavě ‚Indická říše‘, vyvolal takové nadšení, že byl oceněn významnou medailí za zásluhy v umění. Podobné medaile a ocenění pak získal od vládních úřadů ve Francii i v Německu. S menšími i většími zdravotními potížemi Weeks pokračoval s malováním i vystavováním až do roku 1903, kdy v Paříži zemřel na následky svého onemocnění.


Konečná verze – 19. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate