Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Adolf Schreyer
Romantismus  
Akademické umění a orientalismus  
Díla:
Arabská kavalérie blížící se k oáze
Arabský bojovník vedoucí útok
Arabský vojevůdce s doprovodem
Arabští jezdci u napajedla
Na pochodu
Rumunská zima
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1828 - † 1899, Německo, 

Německý malíř Adolf Schreyer se narodil roku 1828 ve Frankfurtu nad Mohanem. Základů malířství se mu dostalo v jeho rodném Frankfurtu na Städel Institute. Jeho učitelem byl Jakob Becker (1810 – 1872), který mladého Schreyera podporoval ve studiu, a který mu doporučil přestoupit na Akademii v Düsseldorfu, kde se v té době scházeli mnozí talentovaní mladí malíři z celé Evropy. Schreyer poté krátce studoval také ve Stuttgartu a Mnichově.

Po studiích v Düsseldorfu se Schreyer rozhodl cestovat po Evropě a díky tomu byl svědkem mnoha revolučních událostí roku 1848. V roce 1854 Schreyer pobýval na Krymu, kde maloval výjevy z války mezi Ruskem a Anglií, Francií a Tureckem. Na své cestě byl společníkem prince Thurn Taxise, který byl jedním z velitelů rakouské armády. Na konci války se v roce 1856 vydal do Sýrie a severní Afriky, kde se poprvé setkal s exotikou, kterou pak zachycoval na svých romantických plátnech. V roce 1861 pobýval v Alžírsku.

V roce 1862 se Schreyer usadil v Paříži, kde se na jeho plátnech začal ukazovat vliv romantismu Eugène Delacroixe. V roce 1870 však musel z Paříže odejít zpátky do Německa kvůli propuknutí Frankopruských válek. Usadil se v Cronbergu u Frankfurtu, kde maloval až do konce života.

Schreyer se proslavil hlavně svými romantickými obrazy plnými exotických výjevů a bitev, se kterými se setkal na svých cestách po východní Evropě. Bývá považován za předchůdce německého realismu a impresionismu, byl výtečným kreslířem a svou jedinečnou tvorbou byl inspirací pro nastupující generaci německých malířů. Byl velmi oblíben hlavně u svých francouzských a amerických zákazníků.

Schreyer zemřel roku 1899 v Cronbergu.


Konečná verze – 12. 3. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate