Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Friedrich von Amerling
Klasicismus a empír  
Díla:
Císař Franz I. Habsburský v korunovančním rouchu
Hraběnka Nákó
Malířova matka
Matka s dětmi
Orientálka
Rudolf von Arthaber se svými dětmi
Studie hráčky na loutnu
Ve smutku
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1803 - † 1887, Rakousko, 

Rakouský portrétní malíř Friedrich von Amerling se narodil 14. dubna 1803 ve Vídni v rodině drobného řemeslníka. Už od mládí s oblibou maloval, a tak nebylo divu, že se v roce 1815 rozhodl studovat na Akademii der bildenden Künste ve Vídni (studia ukončil v roce 1824). Jeho učitelem na Akademii byl konzervativní malíř Hubert Maurer, který von Amerlingovi ukázal krásu, která podle něj spočívala pouze v historických tématech, které zpracovával velmi konzervativním způsobem. V roce 1824 odešel von Amerling do Prahy, kde zůstal dva roky na studiích na Akademii pod vedením dnes takřka neznámého malíře Josefa Berglera.

V roce 1827 von Amerling odjel do Londýna. Tento roční pobyt znamenal pro jeho tvorbu významný přínos – setkal se tam s významným portrétistou Sirem Thomasem Lawrencem. Ve von Amerlingově tvorbě se ukázal vliv stylové anglické portrétní školy, která v kombinaci s klasickou realistickou vídeňskou portrétní školou vytvořila zcela nový a jedinečný přístup k portrétní malbě. Von Amerlingovy obrazy pak byly považovány za příklady vrcholného vídeňského biedermeieru, který mohl dokonalostí provedení a stylu směle konkurovat celé Evropě. Po cestě do Anglie von Amerling cestoval ještě do Paříže a Říma, aby se nakonec natrvalo usadil ve Vídni, kde se na zbytek svého života stal jedním z nejvyhledávanějších portrétních malířů Vídně. Mezi jeho zákazníky patřil sám císař, představitelé vídeňské šlechty a významní vídeňští občané. Velmi oblíbenými byly také jeho skicy, které byly zpracovávány lehčím a dynamičtějším stylem než jeho plátna.

Von Amerling byl ve své době velmi oblíbeným malířem, měl mnoho příznivců i následovatelů, nicméně nikdy neučil na vídeňské Akademii. Svou tvorbou rozhodně překonal hranice vídeňské malby, i když v druhé polovině 19. století začal pomalu upadat v zapomnění.

Von Amerling zemřel 14. ledna 1887 ve Vídni.


Konečná verze – 24. 3. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate