Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Romantismus


Aivazovský, Ivan
Aleš, Mikoláš
Bauernfeind, Gustav
Blake, William
Böcklin, Arnold
Bonington, Richard Parkes
Bridgman, Frederick Arthur
Brožík, Václav
Chassériau, Theodore
Cogniet, Léon
Cole, Thomas
Constable, John
Copley, John Singleton
Cozens, John Robert
Daumier, Honoré
Decamps, Alexandre-Gabriel
Delacroix, Eugène
Delaroche, Paul
Etty, William
Friedrich, Caspar David
Fromentin, Eugène
Fuseli, Henry
Gérard, Baron François-Pascal-Simon
Géricault, Théodore
Girodet de Roussy-Trioson, Anne-Louis
Gros, Antoine-Jean
Haydon, Benjamin Robert
Koch, Joseph Anton
Landseer, Sir Edwin
Lawrence, Sir Thomas
von Maron, Anton
Martin, John
Moran, Thomas
Myslbek, Josef Václav
Overbeck, Friedrich
Preisler, Jan
Prud'hon, Pierre-Paul
Remington, Frederic
Ribot, Théodule-Augustin
Rosa, Salvator
Ryder, Albert Pinkham
Scheffer, Ary
Schreyer, Adolf
Turner, Joseph Mallord William
Vernet, Claude-Joseph
West, Benjamin
Wiertz, Antoine
Wilkie, Sir David
Ženíšek, František
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Kolébkou romantismu byla počátkem 19. století Anglie, odkud se romantismus šířil po celé Evropě. Snivý duch romantismu zahladil poslední stopy klasicismu a projevil se jak v literatuře, tak ve výtvarném umění – přímo vyšel z literatury a tvorby anglických básníků a spisovatelů George Gordona Byrona, Percyho Bysshe Shelleyho, Mary Shelleyové, Sira Waltera Scotta a Johna Keatse, ale také německých představitelů literárního hnutí Sturm und Drang (Bouře a vzdor) Johanna Wolfganga Goetheho a Friedricha Schillera. Romantismus odvrhl studenou antiku a přísný řád klasicismu a zajímal se o dobrodružnost a romantičnost středověku.

Člověk byl v období romantismu silnou osobností, dobrovolně se odchyloval od všech tradičních a akademických norem. V dramatickém citu se přímo setkával s přírodou a vytvářel tak nevšední dojmy romantiky a uvolnění. Zajímal se o výjimečné netradiční exotické náměty a postavy, zdůrazňoval nespoutaný a vášnivý cit v revoltě proti chladné skutečnosti. Nacházel bolestnou zálibu ve své nejistotě a melancholickém osamocení, které bylo neslučitelné s klidnou vyrovnaností. Inspirací mu byla láska k pravdě, kterou bránil ve stavu vášnivého vzrušení. Romantikové mohutně využívali všech druhů pohnutí, jež umožňovala představivost, byli posedlí myšlenkou na smrt a vábila je noc, kterou považovali za předobraz smrti.

Romantický člověk nacházel inspiraci a hluboké pocity v přírodě, byl fascinován temnými bouřemi i rozkladnými silami, příroda pro něj byla zosobněním nejvyšší spravedlnosti a koloběhu života. Člověk byl v přírodě pouze malou a bezbrannou figurkou, vydanou napospas přírodním elementům, kterým ani nijak nemohl vzdorovat, a pokud jim vzdoroval, jeho vzdor byl marný. Zaujetí přírodou odráželo lidské obavy, strach i naděje, bylo hlasem revoluce.

Romantismus byl depresivní dobou temných pohádek Jakoba a Wilhelma Grimmových, Goetha a jeho Fausta i mladého Werthera, hororových příběhů Edgara Allana Poea, Ivanhoea Sira Waltera Scotta, nenaplněné touhy hrdinky Jany Eyrové Charlotte Brontëové i Frankensteina Mary Shelleyové. I přes všechnu rozervanost a zoufalství romantických hrdinů byla jejich nejdůležitějším a nejzákladnějším citem láska, která měla moc osvobozovat člověka i jeho ducha.

Romantismus nacházel inspiraci také v exotice, kterou objevoval v tajemných krajinách španělských hor, skotské vysočiny i jezerního kraje, severní Afriky, Turecka. Americký romantismus obdivoval nespoutanou krajinu západu a Skalistých hor, které byly zemí nenavštívenou civilizovaným člověkem.

Lidé v romantismu nacházeli únik z každodenního života do neskutečna, snili o dalekých zemích a o zašlých časech, zvláště o středověku, o němž měli dosti mlhavou, nicméně velmi poetickou představu. Napodobovali středověké slohy a především gotiku, a tak býval romantismus často označován i jako novogotika nebo pseudogotika. Romantismus však sám o sobě v napodobování středověkých slohů nepřicházel s žádnými novými prvky a byl vlastně pouhým výsledkem stagnace v umění.

V českých zemích se romantismus projevil osvícenstvím a příklonem ke staré české historii pověstí a bájí. Protože Čechové neměli svého romantického krále Artuše, spravedlivého zbojníka Robina Hooda nebo statečného Parsifala, hledali podobné rytířské vlastnosti u postav jako praotce Čecha, Přemysla Oráče či Bivoje. Tento obrat znamenal také vzestup vlastenectví a následně i snahy o posílení identity českého národa nacházejícího se pod nadvládou Rakouska-Uherska. Tyto snahy vyvrcholily stavbou Národního divadla v Praze. Typickým představitelem českého rozervaného hrdiny romantismu byl Karel Hynek Mácha se svým Májem.


Malířství

Malířství romantismu bylo plné nevšedních tajuplných námětů ze středověkých dějin. Malíř se snažil zachytit sbližování se s přírodou s nevídanou vášní v neklidných temných krajinách a lesích. Děj byl vyhrocen do maxima v dramatičnosti tahu štětce a hře světla a stínu, avšak největší důraz byl kladen na obsahovou stránku díla a dosažení efektu neklidu a dynamiky.


Architektura

Historické slohy středověku a exotické náměty se v architektuře romantismu těšily značné oblibě. Užití zde opět našlo tupé zakončení válcovitých věží a zubaté cimbuří gotiky. Architekt často musel předkládat více plánů pro výstavbu, každý v různém historickém stylu. Umění hledalo dokonalý slohový prototyp, který poté aplikovalo na všechny stavby. Zájmu se těšilo i restaurátorství, mnohé gotické a renesanční stavby byly přestavěny v duchu nového umění. Nová byla koncepce tzv. přírodního parku, přičemž důraz byl kladen na přirozenost a soulad krajiny se sochami, altány, rozhlednami a exotickými architektonickými prvky. V přírodních parcích bylo možné setkat se i s umělými zříceninami a jeskyněmi.


Konečná verze – 9. 6. 2009Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate