Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Románské umění


pro tento směr nemáme žádného umělce

Díla:
Bazilika Svatého Jiří
Rotunda Sv. Martina
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Románské umění vzniklo v 10. století v západní Evropě a trvalo až do 12. století, pak volně přešlo do gotiky. Díky mnišským řádům benediktinů, premonstrátů a cisteriánů bylo rozšířeno po celé Evropě – kostely a kláštery se staly nedobytnými pokladnicemi vědomostí, ukrývaly a mezi sebou rozšiřovaly bibli, různé liturgické texty, kancionály, ale také rozličné latinské texty o filosofii, historii a lékařství. Veškerému kulturnímu dění vévodila církev a svět běžného člověka byl zahalen středověkou mystikou a oklamán dogmaty náboženství. Byla to doba velkolepé těžkopádnosti, temna a křížových výprav.

Románské malířství bylo neodlučně propojeno s církevním životem, nejčastějším motivem byly výjevy z náboženského života a náměty svatých. K rozvoji malířství došlo hlavně v oblasti nástěnné malby a freskařství, malíř však podléhal jisté schematičnosti a strnulosti – naprostá většina všech děl stále následovala pevně stanovený vzor jednoduché malby a obrysových linií. Tváře osob nevyjadřovaly téměř žádné pocity a působily studeným dojmem a strnulou neživostí. Románské malířství se významně podílelo na rozvoji knižní malby a tvorby bohatě iluminovaných rozměrných rukopisů, které pak byly vázány do nákladných desek. Významná byla také sklomalba a emaily pro církevní zdobné účely.

Sochařství v románském umění bylo přísně vázáno na církevní architekturu. Plastiky tympanonu portálu, reliéfy a zdobné prvky s živočišnými a rostlinnými motivy byly většinou anonymní, zpracované na zakázku architektů v sochařských hutích. Docházelo k rozvoji figurální plastiky, avšak strnulé postavy s jednoznačně náboženskou tématikou byly bez výrazu v obličeji a k oživení docházelo až v přechodu ke gotice. Hlavním materiálem byl kámen a dřevo a mnoho soch bylo kolorováno.

Architektura v románském slohu měla přísně církevní charakter. Stavby působily těžkopádností a masivností a postrádaly ozdobnost – jedinými dekoračními prvky byly obloučkové vlysy. Bohatý systém pilířů a sloupů podpíral valenou nebo křížovou klenbu stropu dvou druhů budov – rotundy a baziliky. Jako rotunda byla označována mohutná kruhová stavba se silným zdivem, malými úzkými okny, výklenkem (apsidou) na straně a kulatou věžičkou na střeše. Bazilika byla prototypem moderních katedrál, její stavba byla provedena do obdélníku a často měla větší počet bočních lodí a hranaté věže. Církevní stavby byly často zdobeny monumentálními vstupními dveřmi, křtitelnicemi a bronzovými stojany na svíce, které dokazovaly zručnost tehdejších kovářů a řemeslníků. Mnoho románských staveb bylo později přestavěno na gotický a barokní styl.

Dekorativní umění se v románském období zaměřovalo téměř výhradně na předměty náboženského užití – bohaté textilie církevních představitelů a hodnostářů, zlaté a stříbrné poháry a relikviáře. Užití takovýchto dekorativních předmětů bylo úzce vázáno na liturgie a podporovalo kult křesťanských mučedníků a svatých. Dalšího využití drahých kovů se dostalo vládnoucím rodinám a panovnickým rodům, které skrze insignie své moci a klenoty upevňovaly svoje postavení mezi svými poddanými.


Konečná verze – 1. 5. 2009Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate