Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Op Art


Albers, Josef
Anuszkiewicz, Richard
Bleckner, Ross
Riley, Bridget
Vasarely, Victor
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Op art, někdy také známý jako optické umění, geometrická abstrakce nebo vjemová abstrakce, vznikl v 60. letech 20. století. Jeho označení bylo poprvé použito v říjnu 1964 ve vydání časopisu Time, ve kterém vyšel článek popisující geometricky abstraktní díla několika umělců, která se vymykala svou unikátností zařazení mezi jakékoliv hlavní směry té doby. Díla v tomto stylu vznikala již dlouhou dobu před vznikem tohoto označení.

První výstava op artu se konala v roce 1965 v Museum of Modern Art v New Yorku pod jménem The Responsive Eye (Vnímavé oko). I když zahrnovala celou řadu umělců zabývajících se minimalismem, nejvýznamnějšími postavami zastoupenými na této výstavě byli Victor Vasarely a Bridget Riley, kteří techniky op artu rozvíjeli i ve své další tvorbě. Tato výstava se zabývala hlavně vjemovými aspekty umění, vztahy barev mezi sebou i iluzemi pohybu v kompozicích, které si získaly velkou pozornost veřejnosti. Mezi kritiky však výstava nadšeně přijata nebyla – odsoudili ji jako pouťovou atrakci a pouhou exhibici optických iluzí.

Op art si i přes nezájem kritiků získal oblibu u široké veřejnosti, jeho principy byly používány v reklamách, módě, na obalech gramofonových desek, ve šperkařství i interiérovém designu. Op art se následně stal jedním z ikonografických směrů barevných šedesátých a sedmdesátých let a zažívá svoji starou slávu i v nových designech švédské nábytkářské firmy IKEA.

Svou inspiraci op art bezpochyby nacházel v naukách konstruktivismu a Bauhausu, který kladl důraz na formu a funkci a jejich vztah s analýzou předmětu. Možná prvním op artovým obrazem byl obraz Victora Vasarelyho Zebry, který namaloval v roce 1938 a ve kterém použil pouze černé a bílé křivky, které byly spojeny v inovativní kompozici. Vasarely se op artu věnoval i nadále a před černobílé kompozice plynule přešel do barevných a vysoce promyšlených syntéz tvarů i barevných odstínů, které využil nejen ve svých plátnech, ale i v různých prostorových kompozicích.

Op art je z principu abstraktním uměním, nezobrazuje okolní svět ani pocity umělce. Jeho nejvýznamnějšími prvky jsou barva, linie a tvar, které umělci pečlivě vybírali tak, aby dosáhli jejich maximálního efektu. Zásadními technikami op artu byly perspektiva a vzájemné působení černé a bílé nebo dalších barev spektra. Hlavním účelem op artu bylo vytvořit optickou iluzi, která vycházela z navození pocitu pohybu.

Žádné z umění minulosti nepočítalo tolik s nedokonalostmi lidského oka jako op art, který útočil na zornici, dráždil a rozbolestňoval ji. Oko nevinného diváka pak podléhalo optické iluzi, s plátnem se točilo a vlnilo přímo do nitra obrazu. Často jen jednoduché černobílé lineárně uspořádané geometrické útvary nahrazovaly dynamické pohyby štětcem a vytvářely tak dojem vibrace, pohybu a prostoru. Statický obraz se pak svou jednoduchostí stával v lidském oku magickou smyslovou hrou, která byla hlavním principem op artu.


Konečná verze – 9. 6. 2009Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate