Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Novopačtí rodáci


Aleš, Mikoláš
Blažek, Josef F.
Bouda, Cyril
Suchardová Boudová, Anna
Číla, Bohumír
Číla, Mikuláš
Číla, Otakar
Gross, František
Hák, Miroslav
Havlata, Karel
Janoušková, Věra
Kafka, Bohumil
Kramule, Karel
Kretschmer, Václav
Machytka, Jan
Macková, Anna
Major, Jaroslav
Ouzký, Kamil
Picek, Antonín
Podlipná, Terezie
Poslt, Josef
Ryba, Jiří
Štika, Karel
Sucharda, Antonín
Sucharda, Bohuslav
Sucharda, Stanislav
Sucharda, Vojtěch
Suchardová, Miroslava
Tulka, Josef
Wolf, Otakar
Zemina, Otakar
Zemina, Jaromír
Zívr, Ladislav
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Město Nová Paka leží ve středu Podkrkonoší na rozhraní Českého ráje a Krkonoš. První zmínky o tomto městě pocházejí z roku 1357, kdy bylo založeno jako poddanské město Kumburského panství. Toto město vždy vyzařovalo zvláštní příznivou kulturní atmosféru, která podporovala rozvoj talentů místních obyvatel. Při srovnání s jinými městy po celých Čechách vždy bývala v Nové Pace vyšší koncentrace slavných a úspěšných rodáků.

V Nové Pace se vždy rozvíjel bohatý kulturní a společenský život, který vzkvétal především v období národního obrození, kdy vznikala různá občanská sdružení, byl založen ochotnický spolek a Sokol. Duchovní rozvoj města pak ovlivnil vznik novopackého spiritistického spolku, který byl založen na přelomu 20. století a který byl v té době takřka unikátem. Obě světové války znamenaly zpomalení kulturního vývoje Nové Paky a ani poválečná tvorba tuto tendenci nezlomila. Možnou příčinou duchovního útlumu v Nové Pace je rovněž to, že se mnoho umělců stěhovalo do větších měst, kde také tvořili a vystavovali.

Většina textů, které se vztahují k tvorbě Novopackých rodáků, byla převzata z archivů dostupných v Městské knihovně v Nové Pace. Ráda bych tedy touto cestou poděkovala ředitelce knihovny paní Benešové za jejich laskavé zapůjčení. Rovněž tyto materiály nabízím k okopírování v elektronické podobě všem zájemcům a doufám, že jim pomohou k lepšímu poznání životů a tvorby našich rodáků.

Ráda bych zde otevřela prostor všem lidem, kterým není lhostejný kulturní život našeho města. Ochotně přijmu jakékoliv připomínky týkající se rozšíření textů či obrazových příloh a ráda zveřejním životopisy umělců, kteří v mém seznamu nejsou zastoupeni. Nabízím prostor také mladým umělcům, kteří se považují za Novopacké rodáky, a kteří se nebrání zveřejnění svého životopisu a tvorby na těchto stránkách.

Martina Glenn


Konečná verze – 9. 6. 2009Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate