Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Neoplasticismus (De Stijl)


van Doesburg, Theo
van't Hoff, Robert
Mondrian, Piet
Oud, Jacobus Johannes Pieter
Rietveld, Gerrit Thomas
Severini, Gino
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

‚Je-li jediným ryzím výrazem umění patřičné zpracování vyjadřovacích prostředků a jejich užití (to znamená kompozice), pak musejí být vyjadřovací prostředky v naprosté shodě s tím, co mají vyjadřovat. Mají-li být bezprostředním výrazem univerzálna, musejí být univerzální, to jest abstraktní. Sloužíme lidstvu osvětou.‘ – Piet Mondrian, 1937

Neoplasticismus (nové plastické umění, Nieuwe Beelding) vznikl v Holandsku založením výtvarné revue De Stijl v roce 1917 Theo van Doesburgem. K němu se připojili Antony Kok, Jacobus Johannes Pieter Oud, Piet Mondrian, Bert van der Leck, Gerrit Rietveld a Vilmós Huszàr a jejich revue se stala jakýmsi orgánem kolektivního stylu. První manifest tito umělci společně sepsali roku 1918 a jeho hlavním bodem byla snaha o abstrakci a geometričnost: ‚Dnešní umělci, puzení touž snahou po uvědomělosti, se na světovém duchovním poli účastní velkého boje proti nadvládě individualismu a nahodilosti.‘

Neoplasticismus byl definován čistou geometričností, schopnou vyjádřit podstatu reality, jeho učením byla úplná abstrakce (vyloučení jakýchkoliv odkazů na vnímatelnou realitu) a omezení výtvarného slovníku na přímku, pravý úhel a tři základní barvy – červenou, modrou a žlutou, které představovaly předmět; a bílou, černou a šedou, které jako nebarvy definovaly prázdný prostor. V pravoúhlé harmonii se střídaly základní horizontály a vertikální linie, jejich rovnovážné členění svou jednoduchostí seznamovalo s čistou realitou bez jakéhokoliv subjektu. Všechny nedokonalé křivky byly eliminovány, vznikla harmonická síť a díla tak představovala samou podstatu skutečnosti. Nahodilost přírody byla redukována až na čisté a neměnné poměry a každá linie sama o sobě získala maximální důležitost.

Skupina neoplasticistů byla zpočátku názorově jednotná, k malým neshodám začalo docházet až po roce 1918, kdy ji kvůli rozdílnému názoru na umění opustil architekt Bert van der Leck. Po roce 1921 se skrze van Doesburgovo působení na Bauhausu do neoplasticismu dostaly i vlivy ruského konstruktivismu a Kazimira Maleviče, které nadšeně přijali všichni členové sdružení. V roce 1923 se van Doesburg společně se svou manželkou Nelly přestěhoval do Paříže. I když byl Mondrian jeho velmi dobrým přítelem, následující rok mezi nimi došlo k několika hádkám, které ukončily jejich přátelství. Jejich hádky se veskrze týkaly toho, jak mají být vedeny čáry na jejich obrazech. V roce 1929 se oba umělci usmířili, když se náhodou potkali v jedné z pařížských kaváren.

Neoplasticismus byl do jisté míry ovlivněn i naukami hravého dadaismu, když se ke skupině připojil dadaistický básník I. K. Bonset a filosof Aldo Camini, které však nikdy nikdo osobně neviděl. Teprve po van Doesburgově smrti vyšlo najevo, že oba členové byli jeho výmysly a pseudonymy.

Neoplasticismus byl do jisté míry ovlivněn kubismem a neoplatónskou mystickou filosofií pojednávající o ideálních geometrických formách a dokonalé linii matematika a filosofa M. H. J. Schoenmaekerse a jeho knih Het nieuwe wereldbeeld (1915, Nová podoba světa) a Beginselen der beeldende wiskunde (1916, Principy plastické matematiky). Styl neoplasticismu ovlivnil tvorbu umělců Bauhausu, v architektuře silně ovlivnil mezinárodní styl i interiérový design.

V roce 1931 zemřel v Davosu van Doesburg a jeho smrtí zanikl i neoplasticismus. Jeho členové zůstali ve spojení i nadále, nicméně van Doesburgovou smrtí skupina ztratila svou velkou a formující osobnost.


Konečná verze – 1. 5. 2009Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate