Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Naivní umění


Bauchant, André
Bombois, Camille
Botero, Fernando
Boyd, Arthur
Fernández, Luis
Grandma Moses
Lowry, Laurence Stephen
Moses, Grandma (Anna)
Rousseau, Henri
Štýrský, Jindřich
Wallis, Alfred
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Apollinaire: Jak lze dospět ke štěstí, jako malé nevinné dítě…

Jako naivní umění bývá označováno umění neškolených malířů. Tento směr má hodně kritiků a odpůrců, především z řad zastánců moderních stylů. Naivní umění velebilo lidového génia ve víře v jeho neposkvrněnost, ušlechtilost a hloubku, podporovalo zázračnost talentů a odkrývalo zvláštní kouzelné poselství.

Tento směr byl objeven a plně oceněn osvíceným estetikem a sběratelem umění Wilhelmem Uhdem, který se snažil v umění naivistů rozpoznat krásy nezkažené lidské duše a lidského srdce. Zpočátku také Uhde naivisty nazýval Malíři svatého srdce, což pramenilo z jistého obrazového mysticismu neznámého školeným malířům.

Naivní umění nedělních malířů se oprošťovalo od agresivity a neklidu každodenního života, přinášelo radostný pocit srovnatelný s pohodou dnů, za nichž se lidé odpoutávali od všedních starostí a povinností. S přirozenou a milou prostotou naivní umění zavádělo do snových vizí a exotických krajin. Díla v sugestivním podání byla naplněna harmonií a poezií, magicky vzrušovala, příjemně hladila a hlavně hovořila bez přetvářky a s přirozenou upřímností.


Konečná verze – 1. 5. 2009Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate