Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Kubismus


Archipenko, Alexander
Braque, Georges
Bruce, Patrick Henry
Davis, Stuart
Demuth, Charles
Duchamp, Marcel
Duchamp-Villon, Raymond
Dufy, Raoul
Feininger, Lyonel
Fernández, Luis
Filla, Emil
Freundlich, Otto
Gertler, Mark
Giacometti, Alberto
Gleizes, Albert
Gočár, Josef
Gorky, Arshile
Gris, Juan
Gross, František
Guttuso, Renato
Hartley, Marsden
Herbin, Auguste
Hofmann, Hans
Janák, Pavel
McKnight Kauffer, Edward
Klee, Paul
Kubišta, Bohumil
Lam, Wilfredo
Laurencin, Marie
Léger, Fernand
de Lempicka, Tamara
Wyndham Lewis, Percy
Man Ray
Marin, John
Moore, Henry
Nicholson, Ben
Ozenfant, Amédée
Picabia, Francis
Picasso, Pablo
Popova, Ljubov
Ray, Man
Rivera, Diego
Sánchez, Alberto
Schad, Christian
Schlemmer, Oskar
Schmidt-Rottluff, Karl
Severini, Gino
Soutine, Chaïm
Špála, Václav
de Staël, Nicolas
Štýrský, Jindřich
Tamayo, Rufino
Zívr, Ladislav
Zrzavý, Jan
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Kubismus jako avantgardní umělecký směr vznikl v roce 1906 v experimentech v ateliérech Picassa a Braquea, kteří jsou považováni za jeho průkopníky. Kubismus s sebou přinesl zcela nové pojetí malířství i sochařství, inspiroval i architekturu a dekorativní umění.

Kubismus byl ve svých počátcích inspirován africkým, mikronéským i indiánským uměním, které se na přelomu století dostalo do povědomí sběratelů umění i umělců samotných. Ti v něm viděli prvopočátek zjednodušení a abstrakce, fascinovala je jeho bezprostřednost i čistota vyjádření. Tímto uměním pak byl patrně nejvíce okouzlen Pablo Picasso, který v jeho ostrých tvarech našel způsob pro vyjádření svých myšlenek, které pak byly rozvinuty v principech kubismu. Poprvé se Picasso s africkým uměním setkal v květnu nebo červnu 1907, když navštívil etnografické museum v Palais du Trocadéro v Paříži.

Prvním obrazem kubismu byly Slečny z Avignonu (Les Demoiselles d'Avignon), který Picasso namaloval v roce 1907 a které ohromily jeho současníky nejen svými rozměry 244 x 234 cm, ale také nevšedními ostrými úhly a inovativními pohledy a dramatičností, s jakou se Picasso odklonil od svých poetičtějších figurálních obrazů modrého a růžového období. Tento obraz vzbudil ještě další vlnu kontroverze, když pak vyšlo najevo, že v něm Picasso nezachytil slečny z města Avignonu, ale prostitutky z nechvalně známé pařížské Avignonské ulice.

Název kubismus byl poprvé použit francouzským kritikem Louisem Vauxcellesem v roce 1908, když popsal jeden z Braqueových obrazů jako plný ‚bizarre cubiques‘, plný malých bizardních kostiček. Brzy poté se název kubismus rychle ujal, i když Picasso a Braque nebyli jeho velkými příznivci. Kubismus si mezi umělci Montmartru získal mnoho příznivců, stejně jako mezi majetnými kupci, kterým jejich díla prodával Daniel-Henri Kahnweiler.

Již od samého zrodu kubismu malíři hledali způsob, jak zachytit tři rozměry věci a přitom zachovat dvojrozměrnost obrazu. Zkoumali formu z různých pohledů, rušili hladké křivky, posuzovali předmět a točili se kolem něho, hledajíce s úzkostlivým zaujetím tajemství formy. Předmět byl pak rozbit na mnoho částí popisujících skutečnost v základních geometrických tvarech bez prostoru a perspektivy. Docházelo tak k novému spojení reality a fikce, které s sebou přinášelo napětí v obraze. Cílem kubistické nové formy však nebyl ani popis, ani abstrakce, ale konkrétní a nově otevřená skutečnost.

Kubismus zdůrazňoval ploché dvojrozměrné tvary, odmítal tradiční techniky perspektivy či šerosvitu, nezachycoval světlo ani hloubku. V žádném případě nebyl zobrazením přírody nebo okolního světa, místo toho zobrazoval zcela novou umělou realitu, která ukazovala radikálně fragmentované předměty, jejichž hrany byly viděny najednou a v několika pohledech.

Kubismus bývá dále rozdělován na analytický a syntetický kubismus. V období analytického (někdy také hermetického) kubismu v letech 1910 až 1912 umělci natolik zjednodušovali své předměty, že nakonec vytvářeli pouze řady překrývajících se geometrických ploch, převážně hnědých nebo šedých odstínů. Jejich oblíbeným žánrem byla zátiší, ve kterých zachycovali hudební nástroje, lahve, nádoby, noviny, karty, v několika případech se zaměřili i na portrét. Na přelomu let 1912 a 1913 Picasso do svých obrazů poprvé zapojil techniku koláže, kdy na plátna nalepil kusy novin, textů, tapet, tramvajových lístků, notových osnov, ale také drobné předměty. Tato jeho inovace znamenala vznik syntetického kubismu, který se zaměřil hlavně na skládání nových prvků v koláži.

Posledním významným obrazem kubismu byla v roce 1937 Picassova Guernica, kterou zareagoval na německé bombardování španělského městečka Guernica, jež si vyžádalo tisíc šest set obětí. Toto symbolické zobrazení hrůzy války Picasso zachytil v odstínech šedé, aby tak zdůraznil bezvýchodnost a tragedii osudů nevinných obětí.

Český kubismus se rozvíjel zcela unikátním způsobem v malířství, sochařství, architektuře i dekorativním umění hlavně v letech 1910 až 1914. Právě česká kubistická architektura je světovým unikátem – nikde jinde na světě se kubismus v architektuře v takové míře neprojevil. Po založení Československa v roce 1918 se z kubismu vyvinul nový umělecký styl – rondokubismus, který byl jakousi kombinací klasického kubismu a tradičních českých motivů, a který měl oslavovat samostatnost Československa.

Kubismem byl hluboce ovlivněn vorticismus, který byl jeho přímou odnoží v Anglii, za inspiraci mu vděčí také svými fragmentovanými formami futurismus a nevšedními úhly pohledu americký precisionismus, který byl rovněž znám pod názvem kubistický realismus nebo kuborealismus. Za jistý druh kubismu byl považován i orfismus, někdy také uváděný jako orfický kubismus, který oficiálně vznikl odštěpením od kubismu v roce 1913 s berlínskou výstavou malíře Roberta Delaunaye.


Konečná verze – 9. 6. 2009Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate