Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Kinetické umění


Calder, Alexander
Duchamp, Marcel
Moholy-Nagy, László
Riley, Bridget
Vasarely, Victor
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Kinetické umění vzniklo již počátkem 20. století v Evropě v tvorbě dadaistů a konstruktivistů, nicméně velkého ohlasu se mu dostalo i ve Spojených státech v 50. a 60. letech 20. století. Velmi zjednodušeně je kinetická jakákoliv socha či konstrukce, která obsahuje pohyblivé části, jež jsou rozpohybovávány prouděním vzduchu, motorem nebo rukou umělce či pozorovatele. Za kinetické bývají považovány i obrazy umělců op artu, které vytvářejí dojem pohybu.

Kinetické umění využívalo všech možných fyzikálních zákonů. Trojrozměrné umělecké objekty byly často důmyslně promyšlené technické konstrukce a aparáty pohybující geometrickými předměty v různých rychlostech. Celkový dojem z díla podmaňoval vztah mezi prostorem, pohybem a světlem.

Za první kinetickou sochu je považováno Kolo bicyklu, které v roce 1913 vytvořil Marcel Duchamp. Tato ready-made socha byla první z řady Duchampových soch, které byly vytvořeny podle principů dadaismu a Duchampových vtipných myšlenek k vytváření umění z obyčejných předmětů, nicméně nelze říci, že byla vytvořena cíleně jako kinetická. Ve 20. letech 20. století pak s kinetickým uměním začal experimentovat László Moholy-Nagy, který zhotovoval kinetické sochy velmi podobné strojům.

Dalším umělcem, který se zaměřil na kinetické předměty, byl Alexander Calder, který vynalezl mobil (podle slova mobile, pohyblivý), což byla zajímavá jemná konstrukce vyrobená z vyvážených kusů plechu upevněných na drátech. Některé z jeho konstrukcí byly poháněné motorky, nicméně nejpoetičtější byly jeho delikátní konstrukce plovoucí vzduchem při sebemenším závanu větru, které vytvářejí tajemnou a poklidnou atmosféru.


Konečná verze – 9. 6. 2009Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate