Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Intimismus


Anker, Albert
Bonnard, Pierre
John, Gwen
Jourdain, Francis
de Toulouse Lautrec, Henri
Toulouse Lautrec, Henri de
Vuillard, Édouard
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Intimismus vznikl v přibližně stejné době jako impresionismus, tedy na konci 19. a počátkem 20. století, netěšil se však tak velikému zájmu tehdejší společnosti a intimisté svou tvorbou zůstávali spíše v postraní. Mezi nejvýznamnější intimisty patřil Pierre Bonnard a Édouard Vuillard, kteří byli předními představiteli umělecké skupiny Nabis, i britská malířka Gwen John.

Na rozdíl od impresionistů intimisté nepoužívali barevné skvrny – jejich základním výrazovým prostředkem byla linie. Nezachycovali přírodu, nýbrž vroucné výrazy pocitu člověka v intimním i do jisté míry osamělém prostředí jeho domova či ateliéru.


Konečná verze – 21. 5. 2009Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate