Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Fauvismus


Atkinson, Lawrence
Avery, Milton
Bomberg, David
Braque, Georges
Carr, Emily
Cross, Henri-Edmond
Derain, André
Dismorr, Jessica
van Doesburg, Theo
van Dongen, Kees
Duchamp, Marcel
Dufy, Raoul
Hofmann, Hans
von Jawlensky, Alexei
Kubišta, Bohumil
Macke, August
Matisse, Henri
Maurer, Alfred
Pechstein, Max
Picabia, Francis
Roualt, Georges
Scherer, Hermann
Schmidt-Rottluff, Karl
Soutine, Chaïm
Špála, Václav
de Vlaminck, Maurice
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Fauvisté se poprvé oficiálně zúčastnili výstavy Salon d'Automne v roce 1905 v Paříži. Na této výstavě plátna nových umělců hýřila nepřirozenými explozemi sytých útočných barev, jejich předměty byly na plátno přeneseny bez jakéhokoliv uspořádání či pravidel. Na jednom z piedestalů stála malá soška, malá a ztracená svým klasickým pojetím v čistých výbojných barvách vystavených pláten. Navštěvující kritik Louis Vauxcelles tehdy o sošce poněkud nepříznivě prohlásil, že je jako ‚Donatello parmi les fauves‘ – Donatello mezi šelmami. Podle slov Vauxcellese tak vzniklo pojmenování tohoto směru.

Umělci fauvismu neměli žádný přesně formulovaný společný program – byli rozdílní svým temperamentem i výrazovou sílou a energií obrazu. Svou nespoutatelnou svobodu prohlašovali sytostí barev, hlubokou dynamikou barevných ploch a silou konstrukcí obrazových prostorů. Fauvisté zjednodušovali linie, měnili perspektivy a pojetí barev, osvobozovali se od tlumených barev akademických tradic. Podle slov dalšího z kritiků fauvisté ‚vychrstli do tváře světa kbelík barev‘.

Velký vliv na rozvoj fauvismu měl bezpochyby Gustave Moreau, který byl průkopníkem v užití barvy a formy k vytvoření výrazového podtónu. Oblibu a obdiv si Moreau získal až ke konci života, kdy se charakter jeho díla náhle ocitl na výsluní doby. Posledních šest let svého života Moreau vyučoval na École des Beaux-Arts, kde byl profesorem fauvistů Henriho Matisse a Georgese Roualta, kteří jej uznávali za svého duchovního otce a hlavního inspirátora.

Velký vliv na nauky fauvismu měl rovněž svými barvami Paul Gauguin a svou tvůrčí energií Vincent van Gogh. Vlaminck o van Goghově vlivu dokonce prohlásil, že poté, co poprvé v roce 1901 uviděl na výstavě jeho díla, byl ‚natolik pohnut, že jsem chtěl plakat radostí i beznadějí. Onoho dne jsem miloval van Gogha více než svého otce‘.

Fauvismus byl bezpochyby jedním z prvních směrů, které předznamenávaly příchod abstrakce v moderním umění. S pouhými třemi uspořádanými výstavami skončila činnost fauvistů v roce 1907, mnoho fauvistů se pak rozhodlo tvořit podle nauk kubismu.


Konečná verze – 1. 5. 2009Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate