Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Bauhaus


Albers, Josef
Ardon, Mordecai
Corbusier, Le
van Doesburg, Theo
Feininger, Lyonel
Gropius, Walter
Kandinsky, Wassily
Klee, Paul
Le Corbusier
Léger, Fernand
Lissitzky, El
Mies van der Rohe, Ludwig
Moholy-Nagy, László
van der Rohe, Ludwig Mies
Schlemmer, Oskar
Teige, Karel
Vasarely, Victor
Wols
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Pedagogické a experimentální centrum Bauhaus bylo založeno Walterem Gropiem ve Výmaru roku 1919 sloučením Vysoké školy výtvarného umění s Umělecko-průmyslovou školou. Osudy Bauhausu a jeho žáků řídila tehdy skupina vynikajících mistrů - v čele stál rektor Walter Gropius a po jeho boku tvořili pedagogický sbor takoví umělci jako Paul Klee, Wassily Kandinsky, Josef Albers, Lyonel Feininger, Lázsló Moholy-Nagy, Oskar Schlemmer, Marcel Breuer, Gerhard Marcks a Adolf Meyer.

V prvních letech si Bauhaus dal za cíl vytvářet díla za součinnosti všech uměleckých a umělecko-řemeslných oborů po vzoru gotických katedrál, brzy však ustoupil směrům zaměřeným na matematiku a techniku. Největším přínosem pro školu byl příchod Theo van Doesburga, který přednášel na Bauhausu v letech 1921 a 1922. Van Doesburg tehdy silně zapůsobil na mladé umělce, kteří však byli vystaveni také vlivu konstruktivismu. Po roce 1923 se orientace Bauhausu změnila a dokonce sám Gropius vyzvedával ve svých pracích jednotu "umění a techniky". Jejich tvorba byla poté založena na tlacích materiálů, pohybu jejich struktur, na rytmickém světle a skryté matematice, která se projevovala zejména v dokonalém provedení, konkurujícím dokonalosti, jaké dosahovaly stroje. Bauhaus se tedy stal jakýmsi střediskem strojové a technické estetiky.

Bauhaus se zastával o spřízněnost umělce, vynálezce a badatele, kteří podle něho mohli pomoci člověku lépe porozumět skutečnosti a jejím zákonům. Později jeho umělci přikročili k pročišťování výtvarných prostředků a stále větší měrou začali uplatňovat geometrické tvarosloví. V roce 1925 musel Bauhaus přesídlit do Desavy a v červenci 1933 byl Gropius donucen fašistickým režimem uzavřít svou školu docela.


Konečná verze – 2. 10. 2007Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate