Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Akční malba


Ayres, Gillian
Francis, Sam
Kline, Franz
de Kooning, Willem
Krasner, Lee
Leslie, Alfred
Mitchell, Joan
Pollock, Jackson
Riopelle, Jean-Paul
Tobey, Mark
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Action painting (akční malba, někdy také gestural abstraction) vzniklo v USA v druhé polovině 40. let. Americké umění se tak poprvé osvobodilo od vlivu evropského umění a vytvořilo si svůj vlastní zcela unikátní malířský styl. Tento směr se vyvíjel ve Spojených státech od počátku 40. let do počátku 60. let 20. století a vznikal současně s abstraktním expresionismem. Tento umělecký směr má mnohé společné s tachismem, který se vyvíjel ve Francii.

Označení action painting poprvé použil v roce 1952 americký umělecký kritik Harold Rosenberg. Tímto termínem popsal nový trend ve tvorbě umělců New Yorku, ve kterém viděl zcela nové perspektivy v americkém umění. Podle Rosenberga se vlastně plátno stalo jakousi arénou, ve které působil malíř jakožto zprostředkovatel toho největšího zážitku. Rosenbergovo pojetí umění jakožto procesu ovlivnilo celou řadu právě vznikajících uměleckých směrů – konceptuálnímu umění, Land Artu i hnutí Fluxus, a bylo podnětem i pro pořádání celé řady happeningů.

Díky akční malbě se malování poprvé stalo fyzickou záležitostí a sám akt malování nabyl nových hodnot. Rozměrná abstraktní plátna pak byla výsledkem nejvyššího podvědomého duševního prožitku a umění bylo motivováno nadsmyslově. Barvy byly umělci nanášeny přímo z tuby nebo plechovky a malba vznikala jakožto výsledek umělcova impulzivního pohroužení se do plátna.

Akční malba rozeznává dvě základní techniky malování: Dripping – lití barvy na plátno přímo z plechovky, a Slash Painting – cákání barvy štětcem. Ani jedna z těchto forem tvorby však není výsledkem bezmyšlenkovitého mechanického malování, ale zprostředkovává nejvyšší možný pocit z malování samého.


Konečná verze – 11. 11. 2007Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate