Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Abstraktní expresionismus


Albers, Josef
Alechinsky, Pierre
Ardon, Mordecai
Arikha, Avigdor
Arman
Ayres, Gillian
Barceló, Miquel
Bluemner, Oscar
Brancusi, Constantin
Burchfield, Charles
Caro, Anthony
Carr, Emily
Chicago, Judy
Chihuly, Dale
Cornell, Joseph
Diebenkorn, Richard
Dine, Jim
Dove, Arthur
Fischl, Eric
Förg, Günter
Francis, Sam
Frankenthaler, Helen
Gorky, Arshile
Gottlieb, Adolph
Guston, Philip
Hartung, Hans
Hepworth, Barbara
Hesse, Eva
Hodgkin, Howard
Hofmann, Hans
Hotere, Ralph
Howson, Peter
Immendorff, Jörg
Judd, Donald
Kandinsky, Wassily
O' Keeffe, Georgia
Kelly, Ellsworth
Kline, Franz
Kolář, Jiří
de Kooning, Willem
Krasner, Lee
Leslie, Alfred
Marden, Brice
Mitchell, Joan
Motherwell, Robert
Murray, Elizabeth
Newman, Barnett
Noguchi, Isamu
Ono, Yoko
O‘Keeffe, Georgia
Pearlstein, Philip
Polke, Sigmar
Pollock, Jackson
Porter, Fairfield
Raška, Petr
Rauschenberg, Robert
Richter, Gerhard
Riopelle, Jean-Paul
Rothko, Mark
Ryman, Robert
Stella, Frank
Still, Clyfford
Tobey, Mark
Twombly, Cy
Vašíček, Vladimír
Wessel, Jon
Wols
Yoko Ono
Yoshihara, Jiro
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Abstraktní expresionismus vznikl po druhé světové válce ve Spojených státech. Byl prvním samostatným americkým uměleckým směrem, který bezpochyby pozvedl americké umění na úroveň umění evropského. Uměleckým centrem se pak stal New York, který byl místem setkání mnohých převratných umělců a místem vzniku nových uměleckých vlivů, dalším střediskem pak byla Kalifornie a především San Francisco. Abstraktní expresionismus byl jakýmsi protestem proti realismu, byl osvobozením od konvencí a pout tradic předchozího umění. Svou inspiraci jeho umělci nezřídka hledali v primitivním umění, které považovali za čisté a původní.

Je pravděpodobné, že vznik tohoto umění ovlivnila poválečná politická situace ve Spojených státech, kdy byl odmítán (socialistický) realismus jakožto inspirace komunistického Sovětského svazu. Jakákoliv konkrétní vazba k realismu a kritice stavu společnosti pak mohla být viděna jako propagace komunismu, což bylo v tehdejší atmosféře mccarthismu považováno za nepřijatelné. Umělci abstraktního expresionismu se právě svou abstrakcí jakémukoliv spojení s politikou vyhýbali a společnost víceméně nekritizovali, a tudíž nemuseli podléhat tlaku veřejného mínění či cenzury.

Označení abstraktní expresionismus bylo poprvé ve vztahu k americkému umění použito v roce 1946 uměleckým kritikem Robertem Coatesem v březnovém vydání časopisu New Yorker, úplně poprvé však bylo použito v roce 1919 v souvislosti s abstraktními tendencemi v německém expresionismu. První výstavy abstraktních expresionistů se začaly konat ve 40. letech 20. století v newyorských galeriích The Art of This Century a Betty Parsons Gallery, které byly jedněmi z prvních podporovatelů tohoto nového uměleckého stylu.

Velkými obhájci abstraktního expresionismu se díky svému vzdělání a nadšení stali Robert Motherwell a Barnett Newman, kteří byli sami významnými malíři tohoto stylu. Ve známém dopise pro New York Times v červnu 1943 Gottlieb, Rothko a Newman popsali svůj vztah k abstraktnímu umění: ‚pro nás je umění dobrodružnou cestou do neznámých světů představivosti, která je zbavená pozlátka a silně oponuje všeobecnému povědomí.‘ Tato dobrodružná cesta byla otevřená a bezprostřední, odkrývala pravou identitu umělce, což bylo nejdůležitějším prvkem umění abstraktních umělců.

Styl abstraktního expresionismu se vyznačuje použitím jakési podvědomé spontánní energie, která pomáhá utvářet dynamické a působivé dílo. Abstraktní expresionismus v sobě popíral tradice předchozího umění, prosazoval hluboké a formující emoce umělce, které vycházely z jeho osobnosti a nitra, nikoliv z konkrétních nebo figurativních inspirací v přírodě a okolním světě. Toto umění bylo čisté, svým způsobem protestovalo proti jakémukoliv vlivu kromě vlivu samotného umělce. Umělci používali rozměrná plátna, která na rozdíl od dřívějších tradic v umění pokrývali celá, bez zaměření na hlavní plochy obrazu. Abstraktní expresionismus není definován jednotným stylem, jako spíše celkovým pocitem a přístupem k tvůrčímu procesu.

Abstraktní expresionismus se svým převratným stylem a dynamikou stal nejen prvním uznávaným stylem Spojených států, ale také hlavní inspirací pro evropské umění druhé poloviny 20. století.


Konečná verze – 1. 5. 2009Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate