Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Lyrická abstrakce


Diebenkorn, Richard
Dubuffet, Jean
Fautrier, Jean
Francis, Sam
Frankenthaler, Helen
Gorky, Arshile
Gottlieb, Adolph
Hartung, Hans
Kelly, Ellsworth
Marden, Brice
Mitchell, Joan
Motherwell, Robert
Picabia, Francis
Poliakoff, Serge
Rothko, Mark
Soulages, Pierre
de Staël, Nicolas
Stella, Frank
Wols
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Lyrická abstrakce svým způsobem vznikla z abstraktního expresionismu v 60. a 70. letech 20. století, prosadila se hlavně v dílech umělců v New Yorku a Los Angeles. Byla jakousi duchovní a jemně citlivou odnoží abstraktního expresionismu, poměrně významným způsobem se lišila od všech významných směrů té doby, které byly jaksi neosobní a oproštěné od jakéhokoliv citu či duchovního prožitku, tj. pop artu, minimalismu i různých geometrických stylů, měla však mnohé společné s poetikou a filosofií Color Field Painting či tachismu.

Název lyrická abstrakce byl poprvé použit sběratelem umění Larry Aldrichem, který tak v roce 1969 popsal nová a od předchozích stylů rozdílná díla umělců, se kterými se setkával na svých návštěvách jejich ateliérů. Jako zakladatel a majitel Aldrich Contemporary Art Museum v Ridgefieldu ve státě Connecticut pak Aldrich od 5. dubna do 7. června 1970 uspořádal těmto umělcům výstavu, kterou nazval Lyrical Abstraction. Tato výstava získala velkou publicitu a následně do roku 1971 putovala po několika větších muzeích ve Spojených státech – probíhala v Civic Center Museum ve Philadelphii, ve Phoenix Art Museum ve Phoenixu v Arizoně a skončila ve Whitney Museum of American Art v New Yorku. Dlouhou dobu bylo na lyrickou abstrakci nahlíženo jako na jakýsi ‚slabý odvar abstraktního expresionismu‘, nicméně lyrická abstrakce si v průběhu doby bezpochyby získala pozici plnohodnotného a osobitého abstraktního směru 20. století.

Obrazy lyrických expresionistů působily vnitřním jasem a mlžnou magickou citovou bezprostředností, vyjadřovaly základní lidské pocity v objevování abstrakce ve vztahu mezi barvou a formou. Plátna vznikala jako konečná odpověď po dlouhé meditaci, chladné a systematické uvažování bylo zcela zatlačeno ze světa mystiky, ticha a tajemství zen-buddhismu.

Lyričtí expresionisté byli na rozdíl od svých kolegů abstraktních expresionistů velmi jemní v použití svých barev, nezakládali si na energii a dynamice každého tahu štětce. Byli velmi spontánní, na svých plátnech vytvářeli své osobité iluze prostoru i kombinací jemných barev i novějších technik, mezi které patřilo například využití airbrushe.


Konečná verze – 9. 6. 2009Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate