Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Devětsil


Štýrský, Jindřich
Teige, Karel
Toyen
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Umělecké sdružení Devětsil bylo založeno 15. prosince 1920 v pražském Mozarteu Karlem Teigem, Jaroslavem Seifertem, Vladislavem Vančurou a Adolfem Hoffmeisterem, jeho brněnská pobočka byla založena v roce 1923. V roce 1925 se Devětsil přejmenoval na Svaz moderní kultury Devětsil. Pražská pobočka vydávala časopisy Revue Devětsilu (ReD) a Disk, brněnská vydávala časopis Pásmo. Členové Devětsilu přispívali i do časopisu Host, vydávaného moravskou Literární skupinou.

Toto avantgardní umělecké sdružení se bezpochyby zasloužilo o přínos modernímu umění v Čechách. Bylo obhájcem levicového umění, které mělo být přístupné všem společenským vrstvám a které mělo poukazovat na inspiraci životem a cítěním proletářů, po roce 1923 našlo svoji inspiraci v poetismu. V roce 1922 vyšly jeho klíčové sborníky Devětsil a Život, které vymezovaly jeho principy a seznamovaly s jeho tvorbou.

Každý člen sdružení platil členský příspěvek 20 korun ročně. Z vybraných příspěvků byly financovány pořádané akce sdružení, jako například přednášky o umění, recitační večery a divadelní představení, která měla být přístupná široké veřejnosti. Z těchto peněz se také vyplácely umělecké prémie a díky nim bylo možné zavést členské slevy na akce pořádané Devětsilem.

V roce 1924 z Devětsilu odešel Jaroslav Seifert a Karel Teige, v roce 1927 ukončila svoji činnost brněnská pobočka a v roce 1930 i pobočka pražská.

Členové Devětsilu:
- zakladatelé Karel Teige, Jaroslav Seifert, Vladislav Vančura, Adolf Hoffmeister
- umělci Antonín Heythum, Adolf Hoffmeister, Otakar Mrkvička, František Muzika, Jindřich Štýrský, Toyen
- fotografové Jaroslav Rösler a Evžen Markalous
- architekti Jaroslav Fragner, Jan Gillar, Josef Havlíček, Karel Honzík, Josef Chochol, Jaromír Krejcar, Evžen Linhart, Pavel Smetana
- teoretici Jiří Frejka, Julius Fučík, Jindřich Štýrský, Karel Teige, Bedřich Václavek
- básníci Konstantin Biebl, František Halas, Jindřich Hořejší, Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, Jiří Wolker
- spisovatelé Julius Fučík, Karel Konrád, Vladislav Vančura
- herci Jiří Voskovec a Jan Werich
- hudebník Jaroslav Ježek
- režiséři Jiří Frejka, E. F. Burian, Jindřich Honzl


Konečná verze – 8. 5. 2009Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate