Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Color Field Painting


Diebenkorn, Richard
Francis, Sam
Frankenthaler, Helen
Gorky, Arshile
Gottlieb, Adolph
Hofmann, Hans
Kelly, Ellsworth
Kiefer, Anselm
Motherwell, Robert
Newman, Barnett
Pollock, Jackson
Reinhardt, Ad
Richter, Gerhard
Rothko, Mark
Stella, Frank
Still, Clyfford
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

‚Nejsem abstraktní malíř… Nezajímám se o vztah barvy nebo formy nebo cokoliv jiného… Zajímám se jen o vyjádření základních lidských emocí – tragedie, extáze, zkázy a tak dále – a fakt, že mnoho lidí se zlomí a začne plakat před mými obrazy, ukazuje, že tyto základní lidské emoce zprostředkovávám… Lidé, kteří pláčou před mými obrazy, prožívají ten samý nábožný prožitek, který jsem měl já, když jsem je maloval. Pokud říkáte, že jsou pohnuti pouze vztahy mezi barvou, nerozumíte ničemu‘. – Mark Rothko, 1956


Color field painting bylo jakýmsi pododvětvím amerického abstraktního expresionismu, vzniklo stejně jako abstraktní expresionismus v 50. letech 20. století ve Spojených státech. Zabývalo se objevováním a využitím expresivního potenciálu barev. K tomuto měly umělcům napomoci také velké rozměry pláten, které bývaly vystavovány v menších prostorech, aby se tak zesílil jejich bezprostřední a všeobjímající dopad na diváka.

Velký vliv na rozvoj Color field painting měl i německý umělec a pedagog Hans Hofmann, který skrze své učení v 50. letech 20. století zprostředkovával barevné teorie pařížských umělců Roberta Delaunaye a Henriho Matisse, se kterými měl tu čest znát se osobně. Hofmann se poté stal jedním z prvních teoretiků a pedagogů zabývajících se Color field painting. Mezi prvními kritiky, kteří odlišili Color field painting od abstraktního expresionismu byli Clement Greenberg a Harold Rosenberg, kteří byli rovněž jeho velkými obhájci. Greenberg zprvu pro Color field painting používal termín Post-Painterly Abstraction, poté se přiklonil k více používanému a popisnějšímu názvu.

Díla umělců Color field painting byla založena na velkoformátových barevných plochách, které měly odrážet umělcovy pocity a zprostředkovávat čistý a otevřený barevný dopad na diváka a jeho vnímání. Z původních jednolitých barevných ploch došlo s vývojem směru k použití pruhů, terčů či geometrických tvarů, které často nacházely svoje předobrazy v přírodě a krajině.

Velkými obhájci Color field painting byli Mark Rothko, Barnett Newman a Clyfford Still, kteří v tomto umění hledali prostředek k osvobození od tradic předchozího umění a omezení teorií barev minulých směrů. Podle Newmanových slov se také ‚osvobozovali od omezení paměti, asociací, nostalgie, legend a mýtů, které byly prostředky západního evropského malířství.‘ Pro Rothka byly jeho rozměrné barevné plochy jasných a zářivých barev výrazovým prostředkem, který měl u diváka vyvolat hluboký duchovní prožitek.


Konečná verze – 8. 5. 2009Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate