Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Regionalismus (Ruralismus)


Benton, Thomas Hart
Bohrod, Aaron
Cox, John Rogers
Curry, John Steuart
Hartley, Marsden
Nichols, Dale
Pyle, Aaron
Singer, Clyde
Wood, Grant
Wyeth, Andrew
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Termín regionalismus označuje výhradně umění Ameriky ve 30. letech 20. století.

Regionalisté nikdy nebyli nikde sdružováni, nikdy neměli přesně určený umělecký program a cíl. Jejich tvorba však měla mnohé společné prvky – malovali především americký venkovský středozápad, zásadně se vyhýbali jakýmkoliv moderním prvkům. Měli v úctě krajinu, její obdiv k ní vyjadřovali ve svých obrazech hlubokou pokorou a nadšením ze zobrazování každodenního života.

Ruralisté byli ve svém myšlení i umění velmi konzervativní a zastávali tradiční hodnoty, což je jaksi stavělo do opozice k moderním absktraktním umělcům i poněkud levicově zaměřeným sociálním realistům Ameriky té doby.

Nejznámějšími ruralistickými umělci byli Thomas Hart Benton, John Steuart Curry a Grant Wood.


Konečná verze – 26. 5. 2008Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate