Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Harlemská renesance


Alston, Charles
Bearden, Romare
Crite, Allan Rohan
Motley, Archibald
Savage, Augusta
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Termínem Harlemská renesance nebývá označován pouze směr ve výtvarném umění, nýbrž celá atmosféra v americké společnosti ve 20. a 30. letech 20. století. V této době v Americe byla na vzestupu afroamerická kultura, kterou ztělesňovala hudba Louise Armstronga, Fatse Wallera, Billie Holidayové, tanec Josephine Bakerové i poezie Langstona Hughese. Tato nevšední kultura vznikla v Harlemu v New Yorku a měla hluboký vliv na rozvoj afroamerického umění i afroamerické identity ve Spojených státech té doby. Toto období se původně ve své době nazývalo New Negro Movement, označení Harlemská renesance bylo vymyšleno až později.

Vznik této nevšední kultury byl přímo podmíněn společenskými změnami ve Spojených státech na počátku století, kdy se začala rozvíjet samostatná afroamerická kultura, která byla podmíněna hromadným cestováním Afroameričanů z jižních zemědělských oblastí Ameriky na průmyslový sever a především do New Yorku a Chicaga v letech 1919 až 1926.

Oficiálně Harlemská renesance začala jako literární sezení, zprvu v Greenwich Village a poté v Harlemu na Manhattanu. Nebyla revoltou proti rasismu a s bojem proti rasismu neměla nic společného, spíše jí záleželo na tom, aby si Afroameričané uvědomili svou jedinečnou identitu, svůj kulturní odkaz a dědictví. Jak napsal afroamerický sociolog a kritik Alain LeRoy Locke ve své knize The New Negro v roce 1925, Afroameričané se měli vrátit ke svým kořenům, projít jakousi duchovní emancipací a stát se ‚The New Negro‘, což ani v nejmenším nebylo nijak hanlivé označení, ale spíše vyjádření hrdosti nad vlastní identitou.


Konečná verze – 25. 2. 2008Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate