Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Ashcan School - The Eight (Osma)


Bellows, George
Davies, Arthur B.
Eakins, Thomas
Glackens, William
Hartley, Marsden
Henri, Robert
Hopper, Edward
Kent, Rockwell
Lawson, Ernest
Luks, George
Maurer, Alfred
Motley, Archibald
Pène Du Bois, Guy
Prendergast, Maurice
Shinn, Everett
Sloan, John
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Umělecké sdružení Ashcan School je přímo spojeno s uměním a atmosférou New Yorku na počátku 20. století. Toto umělecké sdružení bylo zformováno roku 1908 při zlomové únorové výstavě v Macbeth Gallery v New Yorku a trvalo přibližně do roku 1913. Umělci sdružení v Ashcan School si kladli za cíl zachytit atmosféru New Yorku na přelomu století, zobrazovali každodenní život v celé jeho kráse, chudobě i utrpení a právě takovou realitu považovali za opravdové umění. Umělci Ashcan School se původně sdružili za účelem společného pořádání výstav a ač si jejich umělecké styly nebyly nijak výrazně podobné, spojoval je vzdor proti tradicím akademického přístupu k malbě. Své pojmenování si zvolili podle anglického slovíčka ash can – popelnice, která pro ně představovala opravdovou americkou realitu každodenního života.

Hlavním představitelem této skupiny byl Robert Henri, který skrze své učení ovlivnil celou řadu dalších malířů své generace. Dalšími členy byli George Bellows (ke skupině se připojil později), Arthur B. Davies, William Glackens, Edward Hopper, Ernest Lawson, George Luks, Alfred Maurer, Guy Pène Du Bois, Maurice Prendergast, Everett Shinn a John Sloan. Tito umělci se rovněž podíleli na uspořádání slavné Armory Show v roce 1913, kterou v Americe představili moderní evropské umění. Tato výstava byla pro americké umění přelomová, zcela změnila tehdejší vnímání abstrakce v Americe. V roce 1917 pak členové skupiny, především však George Bellows, ustanovili Society of Independent Artists (Sdružení nezávislých umělců), které se významně podílelo na rozvoji abstrakce v Americe.

Umělci Ashcan School jsou někdy rovněž nazýváni New York Realists (Newyorští realisté), což bylo původně poněkud ironicky zabarvené pojmenování. Dalšími hanlivými pojmenováními kritiků pro Ashcan School byly také ‚Revoluční černý gang‘ (Revolutionary Black Gang) a ‚Apoštolové ošklivosti‘ (Apostles of Ugliness). Mnoho uměleckých kritiků té doby totiž považovalo jejich umění za příliš drsné a neokázalé a rovněž výběr jejich témat byl na svou dobu netradiční – malovali špinavé ulice, činžáky i neutěšená černošská ghetta, čímž se vymykali konzervativnímu pojetí umění. Jejich umění nebylo převratné ani tak stylem, jako spíše zobrazovanými tématy.

Umělci Ashcan School bývají často spojováni se skupinou The Eight (Osma), což však není příliš přesné – The Eight byla skupina osmi malířů, ze kterých bylo šest členy Ashcan School, jednalo se o Arthura B. Daviese, Roberta Henriho, George Lukse, Williama Glackense, Johna Sloana a Everetta Shinna.


Konečná verze – 27. 10. 2007Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate