Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Arts and Crafts Movement


Brown, Ford Madox
Burne-Jones, Sir Edward
Limbert, Charles
Mackintosh, Charles Rennie
Morris, William
Rossetti, Dante Gabriel
Ruskin, John
Wright, Frank Lloyd
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

‚Nechci umění jen pro pár vyvolených, nechci vzdělání jen pro pár vyvolených, nechci svobodu jen pro pár vyvolených… Nač je nám umění, když ho nemůžeme sdílet?‘
William Morris


Umělecký směr Arts and Crafts vznikl ve Velké Británii koncem 19. století, vznikl jaksi navzdory průmyslové revoluci, která propagovala stroje a strojovou výrobu. Arts and Crafts oslavoval a oceňoval středověkou (především gotickou) řemeslnickou práci a návrat k ruční výrobě, která jediná mohla vdechnout vyrobeným věcem život. Jeho představitelé věřili v jakousi předsocialistickou společnost, která by přinášela výhody jejich práce a umění všem stejnou měrou, ať se jednalo o bohaté nebo chudé – každý člověk měl stejné právo těšit se z krásných věcí. Jejich nadšení pro rovnost se týkalo také jejich přístupu k práci – při stavbě domu byla chována stejná úcta a vážnost k architektovi i k řemeslníkům, práce všech byla stejně důležitá.

Vzniku uměleckého směru Arts and Crafts předcházela výstava Medieval Court, která byla součástí Velké výstavy v Londýně v roce 1851. Tato výstava zobrazovala umění 13. a 14. století a ukazovala tradiční výrobky té doby a jejím záměrem bylo představit krásu a propracovanost středověkého užitého umění. Další podobná výstava se konala v roce 1862 a účastnil se jí také pozdější zakladatel Arts and Crafts William Morris, který k tomuto účelu založil se svými společníky firmu Morris, Marshall and Faulkner & Co. Morrisova účast na této výstavě však nebyla brána s respektem, byl považován za jakousi ‚nábytkářskou odnož‘ Prerafaelitů, což však velmi podceňovalo Morrisovy umělecké i společenské záměry.

Arts and Crafts není přímo uměleckým stylem, spíše než umění a jeho použití popisuje, jak by se mělo na umění nahlížet a zpřístupňovat ho široké veřejnosti. V Arts and Crafts byl dáván důraz na to, jak bylo jisté dílo vytvořeno, než na jeho tvary a účel – na mnoha výrobcích jsou například zcela zřejmé stopy kladívka, které měly demonstrovat autentičnost a použití lidské síly ve spojení s po staletí používanými nástroji. Mottem Arts and Crafts bylo ‚Head, Hand and Heart‘ (Hlava, Ruce a Srdce), které vysvětlovali jako klíčová slova k porozumění jejich uměleckému hnutí – hlava byla zobrazením tvořivosti a představivosti, ruka vyjadřovala dovednost a řemeslo a srdce bylo odrazem cti a lásky. V tomto hnutí je možné hledat jakési paralely návratu k dovednostem minulosti, jakými se vyznačovalo také hnutí Prerafaelitů. Tato podobnost není čistě náhodná, obě hnutí vznikla v přibližně stejnou dobu a Prerafaelité Rossetti a Burne-Jones dodávali do Morrisovy firmy svoje návrhy.

Mezi zakladatele a hlavního propagátora tohoto hnutí patřil William Morris, který byl výtečným malířem, ale také navrhoval textilie, okenní vitráže a tapety, psal o svém hnutí knihy a pořádal časté přednášky. Jeho firma Morris, Marshall and Faulkner & Co byla také jedním z nejvýznamnějších dodavatelů nábytku a bytových doplňků do domácností po celé Anglii. O rozvoj hnutí Arts and Crafts se také velmi zasloužil Oscar Wilde, který při své cestě po Americe v roce 1882 navštívil více než sto dvacet měst, ve kterých pronesl na toto téma svou zasvěcenou a plamennou přednášku ‚The Practical Application of the Principles of the Aesthetic Theory to Exterior and Interior House Decoration, With Observations upon Dress and Personal Ornaments‘.


Konečná verze – 27. 10. 2007Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate