Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Precisionismus


Ault, George
Crawford, Ralston
Criss, Francis
Demuth, Charles
Dickinson, Preston
Driggs, Elsie
Horter, Earle
O' Keeffe, Georgia
Lewandowski, Edmund
O‘Keeffe, Georgia
Schamberg, Morton
Sheeler, Charles
Wyeth, Andrew
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Precisionismus vznikl ve Spojených státech ve 20. letech 20. století a trval pouhé desetiletí, postupně se vytratil, když se jeho styl přiklonil k hlubší abstrakci a ztratil tak svou jedinečnost. Precisionismus je významným hnutím v americkém moderním umění, byl přímo inspirován kubismem, který však ve Spojených státech nenašel tolik příznivců. Byl jakousi formou kubismu, je rovněž znám pod názvem kubistický realismus nebo kuborealismus. Dalším uměleckým směrem, který ovlivnil precisionismus, byl bezesporu futurismus a jeho oslava pohybu a techniky. Precisionisté téměř bezvýhradně glorifikovali moderní techniku, ve které viděli jedinou naději k rozvoji lidstva ve 20. století. Mnoho historiků považuje precisionismus pouze za snahu Američanů vytvořit si vlastní kubismus, bylo by však chybou nepřiznat precisionismu jeho významné místo v rozvoji abstrakce jak ve Spojených státech, tak i v Evropě.

Typickým výtvarným stylem precisionismu bylo zobrazení reality tak, aby byl kladen důraz na její geometrické formy. Precisionisté se na svých plátnech zaměřovali především na objekty, které se vyznačovaly jistou industriálností či mechaničností: byly to různé továrny s vysokými komíny, vodojemy, sýpky, výškové budovy. Tyto objekty pak zjednodušovali do jednoduchých geometrických forem, které malovali jasnými a čistými barvami (oproti tomu kubistické obrazy jsou většinou namalovány v jednom barevném tónu). Na obrazech precisionistů téměř nikdy nejsou zobrazeny žádné oživující prvky, chybí na nich příroda i lidé. V době hospodářské krize američtí umělci prostřednictvím svých pláten ukazovali svoji naději a pýchu na americký průmysl, který pro ně byl symbolem síly a úspěchů Spojených států amerických.


Konečná verze – 26. 5. 2008Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate