Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Vorticismus


Atkinson, Lawrence
Bomberg, David
Dismorr, Jessica
Epstein, Sir Jacob
Etchells, Frederick
Gaudier-Brzeska, Henri
McKnight Kauffer, Edward
Wyndham Lewis, Percy
Nevinson, CRW
Roberts, William
Saunders, Helen
Wadsworth, Edward
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Vorticismus je moderní anglický umělecký směr, byl založen v roce 1913 britským malířem Percym Wyndhamem Lewisem za vydatné podpory amerického básníka Ezry Pounda, který také vymyslel jméno této skupiny. Vorticismus vznikl po tom, co Wyndham Lewis odešel z umělecké skupiny Omega Workshops, kterou vedl umělecký kritik Roger Fry. Skupina budoucích vorticistů si původně říkala Rebel Art Centre, a ač existovala pouze několik měsíců, měla veřejnou podporu tehdy velmi uznávaného umělce – futuristického básníka a kritika Filippa Marinettiho, který se později přiklonil k myšlenkám fašismu. I Wyndham Lewis zasával podobné nepříliš tolerantní myšlenky, členy své skupiny považoval za ‚výkvět anglosaského génia‘.

Vorticismus byl prvním anglickým uměleckým hnutím, které se věnovalo výhradně abstrakci. Jeho vliv na anglické umění byl naprosto nezanedbatelný, dodával anglickým abstraktním umělcům na pocitu výjimečnosti, neboť moderní abstraktní směry se rozvíjely pouze ve velkých kulturních centrech Evropy. Vorticisté byli věčnými rivaly všech uměleckých hnutí Anglie té doby – nejvíce v žaludku jim leželi členové skupiny Bloomsbury Group, kteří jim připadali příliš nechutně bohatí na to, aby v sobě dokázali objevit umělecké myšlení. Je pravda, že vorticisté byli povětšinou velmi chudí: Bomberg žil v ponuré čtvrti Whitechapel, kde jen před několika roky řádil Jack Rozparovač, Gaudier Brzeska pracoval a zároveň žil v maličkém nuzném ateliéru vybudovaném pod obloukem železničního mostu a Epstein se nějaký čas dokonce živil podomní žebrotou.

Název vortex pochází z angličtiny – překládá se volně jako vír či smršť, a to jak v konkrétním, tak i v přeneseném významu. Pro Ezru Pouda, který takto pojmenoval nově vznikající uměleckou skupinu, slovo vortex představovalo bod maximální energie, ve kterém viděl základní charakteristiku moderního života. Ve svých pracech byli vorticisté inspirováni tempem moderního života, jehož dynamický průmyslový a technologický rozvoj takřka bezmezně obdivovali. Vorticismus má mnohé společné s kubismem a futurismem, vorticisté se rovněž zaměřovali na zachycení hran a úhlů v pohybu, které aplikovali na komplikované stroje a masivní struktury. Ve skutečnosti však měli vortisicté jisté výhrady k oběma těmto stylům: kubismus se jim zdál příliš statický a futurismus příliš souvislý a závislý na dojmech. Ostatně, Wyndham Lewis také na výstavě vorticistů v roce 1915 v katalogu k výstavě napsal: ‚Vorticismem myslíme: a) AKTIVITU oproti nechutné Picassově PASIVITĚ, b) VÝZNAMNOST oproti nudnému a směšnému charakteru, ke kterému je odsouzen naturalismus, c) ZÁKLADNÍ POHYB a AKTIVITU (jako například energie ducha) v kontrastu k napodobující kinematografii, povyku a hysterii futurismu ‘.

Vorticisté vydávali časopis BLAST (s podtitulem Review of the Great English Vortex – Revue velkého anglického vortexu). První číslo vyšlo 2. července roku 1914 a druhé a zároveň poslední vyšlo o rok později. V tomto časopise vydávali statě týkající se jejich teorií a nauk a publikovali také svoje reprodukce. Stejně jako vydali pouze dvě čísla svého časopisu, tak také uspořádali pouze dvě výstavy – první v červnu 1915 v Doré Galerii v Anglii a druhou v lednu 1917 v New Yorku, i když v této době již byla skupina rozpuštěna a tato výstava byla jen slabým odvarem první výstavy. Za zánikem skupiny vorticistů stála, stejně jako u mnoha tehdejších uměleckých směrů a škol, první světová válka – mnoho umělců muselo narukovat a válka si rovněž vyžádala mnoho jejich životů a stála je i nadšení pro opravdové umění (Gaudier Brzeska byl zabit v bitvě u Verdunu, Wadsworth znuděně navrhoval pro armádu kamufláž na křižníky a Bomberg a Roberts dezertovali, Nevinson raději přešel k futuristůmm). Ve 20. letech 20. století bylo učiněno několik pokusů znovu oživit myšlenky vorticismu v nově založené skupině Group X, tyto snahy však vyšly po pouhé jedné výstavě naprázdno.


Konečná verze – 23. 10. 2007Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate