Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Bloomsbury Group


Bell, Vanessa
Fry, Roger
Gertler, Mark
Grant, Duncan
Wyndham Lewis, Percy
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Bloomsbury Group byla zosobněním anglické avantgardy a dekadence na počátku 20. století. Všechny události kolem této skupiny představovaly jistou problematiku oné doby, ať už se jednalo o myšlenky zrovnoprávnění mužů a žen, oprávněnosti války, sexu, literatury, ekonomiky, feminismu nebo umění. Bloomsbury Group byla uskupením fascinujících osobností, jejichž myšlenky představovaly změny, které se dály v moderní společnosti od roku 1904, kdy se začali její členové scházet, až do začátku druhé světové války, kdy byla skupina rozpuštěna.

Bloomsbury Group původně začala jako izolovaná skupinka přátel z Cambridge a jejich známých, kteří se scházeli každý čtvrteční večer na sklenku a unylou konverzaci. Na svých setkáních kritizovali přísnost a absurdní zákazy viktoriánské společnosti, jež se týkaly náboženských zásad, umění, společenských principů i záležitostí sexu. Ve dvacátých letech se pak název Bloomsbury podle této skupiny stal hanlivým zosobněním jistého nesnášenlivého snobismu. Ať již byli členové Bloomsbury snobové či ně, nelze jim upřít vliv, který měli na myšlení odborných kruhů i na obyčejné lidi.

Ač je dnes Bloomsbury Group vnímána především jako literární skupina, byly zájmy jejich členů daleko širšího záběru. Její členové se kromě literatury zabývali také psaním uměleckých kritik, biografických esejí, společenských studií, uměním (několik členů Bloomsbury Group se účastnilo také Omega Workshops pořádaných kritikem Rogerem Fryem), ekonomikou i hudbou.

Velmi významnou kapitolou v dějinách Bloomsbury Group tvoří i jejich vztahy – Bloomsberries měli mezi sebou mnoho členů, kteří byli homosexuální a bisexuální a bylo takřka pravidlem, že všichni mezi sebou měli různé intimní vztahy, často i s partnery stejného pohlaví. Dnes jsou jejich vzájemné vztahy rozplétány mnoha historiky, kteří tímto pomáhají odkrývat zákulisí Bloomsbury Group.

Členy Bloomsbury Group byli:
- Clive Bell, umělecký kritik
- Vanessa Bellová, rozená Stephenová, malířka
- Roger Fry, umělecký kritik a malíř
- Duncan Grant, malíř
- Virginia Wolfová, rozená Stephenová, spisovatelka
- John Maynard Keynes, ekonom
- Desmond MacCarthy, novinář a redaktor
- Thoby Stephen, cambridgeský učenec
- Adrian Stephen, psychoanalytik
- Lytton Strachey, historik
- Saxon Sydney-Turner, státní úředník, hudebník
- Leonard Woolf, spisovatel, nakladatel a státní úředník
- Vita Sackville-Westová, spisovatelka
- E.M. Forster, spisovatel
- William Plomer, spisovatel, básník, šéfredaktor
- Laurens van der Post, spisovatel, politik, novinář, filosof
- Dora Carringtonová, malířka


Konečná verze – 22. 11. 2007Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate