Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Omega Workshops


Bell, Vanessa
Etchells, Frederick
Fry, Roger
Gaudier-Brzeska, Henri
Grant, Duncan
McKnight Kauffer, Edward
Wyndham Lewis, Percy
Wadsworth, Edward
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Omega Workshops byly jakousi výkladní skříní uměleckého seskupení Bloomsbury Group a předcházely formování Camden Town Group. Tyto workshopy byly pořádány uměleckým kritikem Rogerem Fryem, první workshop se uskutečnil roku v červenci 1913 v domě číslo 33 na Fitzroy Square přímo v srdci londýnské čtvrti Bloomsbury. Workshops v sobě sdružovaly jak výstavní prostory, které byly přístupné veřejnosti, tak také soukromá studia, která byla přístupná pouze umělcům, najatému obchodnímu řediteli, domovníkovi, vrátnému a různým pomocníkům umělců. Řediteli Omega Workshops Ltd. byli jmenováni Vanessa Bell, Duncan Grant a Roger Fry, který byl duší všeho dění v Omega Workshops.

Fry v ideálech Omegy nechtěl nijak reformovat či apelovat na veřejné myšlení, spíše chtěl zřetelněji odlišit vyumělkované okrasné kýče od opravdového umění. Ve svých naukách se také inspiroval myšlenkami postimpresionismu, jehož pestré a jasné barvy a jednoduchý design viděl jako očistu tradičního pojetí umění. Fry chtěl také skrze umění a uměleckou tvorbu podporovat své chudší umělecké přátele – zadával jim různé zajímavé zakázky na návrhy nábytku, textilií, šperků a různých domácích potřeb a dekorativních předmětů, kterým pak dělal reklamu a které po nějakou dobu vcelku úspěšně také prodával. Díky těmto financím si pak umělci mohli dovolit věnovat se také opravdové umělecké tvorbě. Protože Fry zastával názor, že by nábytek a domácí potřeby a dekorace měly být kupovány pro jejich uměleckou hodnotu a ne kvůli jménu jejich tvůrce, což by podle něj vedlo ke zbytečnému snobismu, trval na tom, aby tyto objekty byly vytvářeny a prodávány anonymně. Na prodejních výstavách tedy byly všechny návrhy označovány písmenem omega řecké abecedy (Ω). Písmeno omega pak bylo jakýmsi symbolem pro ‚poslední slovo‘, které měly Omega Workshops mít ve světě moderního designu.

I přes Fryovo maximální osobní nasazení nebyly Omega Workshops příliš finančně úspěšným projektem. Výrobky, které umělci Omega Workshops vyráběli, byly často z materiálů nepoužitelných v běžném životě, byly velmi nákladné a víceméně neatraktivní pro širokou veřejnost. Navíc ani v tisku nebyly Omega Workshops přijímány dobře, kritika jejich díla považovala za průměrná a nezajímavá, což na jejich výstavy bohužel nepřilákalo tolik diváků, aby se umělci dokázali prodejem svých výrobků uživit. Fry se dokonce v jednom dopise svému příteli vyjádřil v tom smyslu, že za zánikem Omega Workshops stojí cynismus a lhostejnost veřejnosti. Pravým důvodem jejich zániku však byly spíše vnitřní neshody mezi umělci, kteří se pod Fryovým vedením cítili nedoceněni – v době zániku skupiny byl Fry také jediným původním členem bydlícím na Fitzroy Square, ostatní umělci se odtamtud raději odstěhovali, aby nemuseli být svědky neúspěchu skupiny.

Mezi umělce a návrháře Omega Workshops patřili Vanessa Bellová, Duncan Grant (hlavně grafické návrhy) a Percy Wyndham Lewis, který, ač byl jedním z prvních nadšenců pro workshopy, na nich brzy přestal vystavovat a společně s ním i několik dalších, například Frederick Etchells, kteří opustili Omega Workshops v říjnu 1913 kvůli neshodám týkajícím se účasti Workshops na výstavě Ideal Home, proti které se zásadně stavěl Fry. Wyndham Lewis a Etchells sepsali dopis (známý jako Round Robin), který zaslali všem příznivcům a sponzorům, a ve kterém vyjadřovali svou nespokojenost s Fryem a celým jeho nápadem s prodejem a anonymitou umělců. Po tom, co Wyndham Lewis a Etchells odešli z Omega Workshops, založili společně konkurenční dekorativní ateliér Rebel Art Centre a později se stali zakládajícími členy vorticismu.

Po tom, co si Fry uvědomil, že nastal úplný konec jeho umělecké skupiny, uspořádal v létě roku 1919 velký výprodej výrobků a dům na 33 Fitzroy Square byl kompletně vyklizen v září téhož roku. Oficiální konec Omega Workshops Ltd. byl oznámen 24. července 1920.

V současné době na Fitzroy Square v domě číslo 33 sídlí London Foot Hospital & School of Podiatric Medicine, klinika zabývající se péčí o nohy.


Konečná verze – 16. 3. 2008Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate