Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Akademické umění a orientalismus


Antigna, Alexandre
Baudry, Paul
Bauernfeind, Gustav
Beckwith, James Carroll
Besnard, Albert
Boldini, Giovanni
Bouguereau, Sir Adolph William
Boulanger, Gustave
Bridgman, Frederick Arthur
Browne, Henriette
Cabanel, Alexandre
Chassériau, Theodore
Couture, Thomas
Coypel, Antoine
Debat-Ponsan, Edouard
Decamps, Alexandre-Gabriel
Delacroix, Eugène
Delaroche, Paul
Detaille, Édouard
Duran, Carolus-
Flameng, François
Frère, Charles-Théodore
Fromentin, Eugène
Gérôme, Jean-Léon
Gleyre, Charles
Goodall, Frederick
Hamon, Jean-Louis
Hansen, Constantin
Heilbuth, Ferdinand
Ingres, Jean Auguste Dominique
Ittenbach, Franz
Landelle, Charles
Lefèbvre, Jules-Joseph
Leutze, Emanuel Gottlieb
Lewis, John Frederick
Makart, Hans
Marilhat, Prosper
Meissonier, Ernest
de Neuville, Alphonse-Marie-Adolphe
Robert-Fleury, Tony
Robert-Fleury, Joseph-Nicolas
Roberts, David
Rousseau, Henri Émilien
Scheffer, Ary
Schreyer, Adolf
Soulacroix, Fréderic
Vernet, Claude-Joseph
Weeks, Edwin Lord
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Pojem akademické umění se blízce váže k působení umělců na pařížské Academie des Beaux Arts v průběhu 19. století. Tato významná akademie vychovala mnoho význačných malířů, kteří se poté podíleli na dalším rozvíjení klasických malířských nauk. Akademie svými principy hluboce ovlivnila tradiční umění po celé Evropě především díky pořádání a spravování Salonů, které se prostřednictvím vystavovaných děl staly hlavním vodítkem pro tvorbu, která byla uznávána jak ostatními malíři, tak i celou veřejností.

Obrazy francouzských akademismů byly velmi ceněny sběrateli umění i obyčejnými návštěvníky Salónů. Průměrná návštěvnost Salónů v té době přesahovala padesáti tisíc návštěvníků.

Akademisté se vyznačovali vytříbeným stylem, kterého dosáhli pečlivým studiem technik a historických stylů. Zabývali se především klasickými tématy – s oblibou zobrazovali mytologická a historická témata, jež obvykle obohacovali o různá mravokárná poselství. Často zachycovali také ženy v různých historických dobách a situacích – jako Venuše, při koupání, v harémech a na trzích s otrokyněmi. Právě tato lehce erotická témata pak na výstavy Salónu lákala davy diváků všech společenských vrstev. Svými tématy a technikou se akademické umění takřka krylo s klasicismem.

Ne všem se však ideje a techniky akademistů zamlouvaly – navzdory jejich uhlazeným a mírně elitářským tradicím se začal rozvíjet nový umělecký směr romantismus a impresionismus.


Konečná verze – 30. 9. 2007Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate