Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Skupina 42


Gross, František
Hák, Miroslav
Kolář, Jiří
Zívr, Ladislav
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

České umělecké sdružení Skupina 42 vzniklo v roce 1942, jejím uměleckým programem se stala stať Jindřicha Chalupeckého Svět, v němž žijeme. Skupina 42 v sobě sdružovala výtvarníky i literáty a teoreticky se zaměřovala na zachycení existenčních pocitů pracujícího městského člověka a jeho všedních pocitů. Svými myšlenkami Skupina 42 vycházela z tradice českého meziválečného umění a významně ovlivnila soudobý i budoucí rozvoj české výtvarné a literární tvorby.

Ve výtvarném umění nacházela Skupina 42 inspiraci v tehdejších avantgardních tendencích kubismu, futurismu, konstruktivismu a surrealismu, byla ovlivněna i filosofií bezvýchodného existencialismu a nauk Martina Heideggera. Skupina 42 se zaměřovala na zachycení mytologie městské krajiny a jejího ducha, vycházela z magického realismu prosazovaného v avantgardě té doby, nicméně bezpochyby také odrážela stísněnou atmosféru protektorátu a druhé světové války.

S nástupem komunismu k moci v roce 1948 přišel konec mnoha českých avantgardních uměleckých skupin, mezi které patřila i Skupina 42.

Členové skupiny 42:
Malíři: František Gross, František Hudeček, Kamil Lhoták, Jan Kotík, Jan Smetana, Karel Souček, Bohumír Matal
Sochař: Ladislav Zívr
Fotograf: Miroslav Hák
Básníci: Ivan Blatný, Jiřina Hauková, Josef Kainar, Jiří Kolář, Jan Hanč
Teoretici: Jindřich Chalupecký, Jiří KotalíkKonečná verze – 1. 5. 2009Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate