Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Fotografie


Bellmer, Hans
Čech, Jan
Crawford, Ralston
Cuvelier, Eugène
Detaille, Édouard
Drtikol, František
Eakins, Thomas
Glenn, Martina
Hák, Miroslav
Hockney, David
Hsu, Yao-Pi
Kudela, Jan
Man Ray
Moholy-Nagy, László
Montes, Enrique
Polke, Sigmar
Ray, Man
Sheeler, Charles
Stieglitz, Alfred
Tillmans, Wolfgang
Vlk
Wols
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Slovo fotografie pochází ze dvou řeckých slov značících světlo a psaní. Toto slovo bylo poprvé použito sirem Johnem Herschelem v roce 1839, kdy byl poprvé zveřejněn vynález fotografického procesu. Tomuto zveřejnění předcházely četné pokusy mnoha různých vynálezců, kteří se snažili přijít na to, jak zachytit skutečnost bez barev a plátna. Úspěšnými řešiteli rébusu fotografie se stali Joseph Nicephore Niepce, Louis J. M. Daguerre, Hippolyte Bayard (všichni Francouzi) a William Henry Talbot (Angličan). Všichni tito vynálezci ve svých pokusech použili dva přístupy, které byly oba známy již delší dobu, ale které nikdo před nimi nepoužil zároveň.

Prvním přístupem byl optický přístup. Již od 16. století mnoho umělců a vědců využívalo faktu, že světlo procházející malou dírkou v jedné zdi temné místnosti (camera obscura) promítá převrácený obraz na protější zeď. Dírka byla poté nahrazena čočkou, která obraz zjasnila a zostřila. V průběhu 17. století byla místnost nahrazena přenosnou krabicí, kterou malíři používali při skicování. Tuto techniku používal například Jan Vermeer van Delft.

Druhý přístup se zakládal na chemii. V roce 1727 německý vynálezce Johann Heinrich Schulze objevil, že jisté chemikálie (obzvláště halogenidy stříbra) po vystavení světlu ztmavnou. První pokus o využití těchto chemikálií k záznamu zobrazení camery obscury byl uskutečněn Thomasem Wedgwoodem kolem roku 1800 a nebyl úspěšný.

Daguerrův vynález, který byl zveřejněn francouzskou vládou 19. srpna 1839 a jehož výsledkem byl obrázek na kovu, byl nazván daguerrotypem. O rok později přišel se svým objevem Talbot – pod jménem calotype představil negativ zobrazený na papíře. Pozitiv tohoto obrázku byl vytvořen na dalším chemicky upraveném papíře. Protože z původního negativu mohlo být vyrobeno mnoho pozitivů, získala si Talbotova metoda velkou oblibu a brzy se rozšířila.

Lidé si v té době oblíbili fotografii hlavně proto, že se dala mnohokrát kopírovat a zobrazovala nepřikrášlenou skutečnost, což byl zcela radikální přístup v době, kdy se skutečnost zobrazovala pouze s vedlejšími vlivy osobitého zpracování umělce. Mnoho lidí v té době považovalo fotografii za pouhý mechanický proces a nepřikládalo jí žádné umělecké hodnoty, další se báli toho, že fotografie pro svou dokonalost a čistotu zcela nahradí malířství. V té době byl souboj malířství a fotografie nerozhodný – malíři malovali, fotografové fotografovali a lidé se většinou shodli na tom, že nový vynález je lidstvu k užitku.

Do dnešní doby fotografie prošla dlouhým vývojem a mnohé se od dob daguerreotypu změnilo. K oblibě fotografie v 19. století přispěla móda nechat se vyfotografovat na portrét, pak si lidé zvykli na fotografie v novinách. Fotografové zachycovali důležitá setkání politiků a vladařů, obě světové války i radostné okamžiky v historii lidstva. Také začaly vznikat světově známé společnosti – Nikon, Fuji, Kodak, Leica a jiné – a zaplavily trh fotoaparáty, které vlastnilo stále více a více obyčejných lidí. Poté se objevily fotoaparáty, které vytvářely fotografie ihned po zmáčknutí spouště – polaroidy. Dnes se používají digitální fotoaparáty, které s původní myšlenkou fotografie nemají takřka vůbec nic společného. Lze však říci, že fotografie stejně dnes jako v minulosti může být cenným uměleckým dílem a že vynález fotografie zcela změnil chápání lidstva ve vztahu k umění.


Konečná verze – 17. 7. 2008Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate