Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Barbizonští


Corot, Jean-Baptiste Camille
Cuvelier, Eugène
Daubigny, Charles-François
Diaz de la Peña, Narcisse Virgile
Dupré, Jules
Millet, Jean-François
Rousseau, Théodore
Troyon, Constant
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Malíři Barbizonské školy se zajímali především o krajinomalbu. Jejich škola byla nazvána podle malé vesničky Barbizon nacházející se na kraji lesa Fontainebleau, kde se Barbizonští od roku 1848 scházeli pod vedením malíře Théodora Rousseaua. Většina Barbizonských byla odmítnuta oficiálním Salonem a v této umělecké skupině nacházela seberealizaci i uznání.

Barbizonští byli ve své tvorbě ovlivněni holandským krajinářstvím 17. století, především pak tvorbou Cuypa, Hobbemy a Ruisdaela.

Od ostatních krajinářů minulosti i své doby se Barbizonští lišili především tím, že se snažili o hlubokou věrnost přírodě, kterou zachycovali přímo v krajině – en plain air (v plenéru). Do terénu si nosili své stojany, plátna i malířské potřeby a snažili se postihnout konkrétní náladu a atmosféru určitého místa v přírodě. Tito malíři také odmítali klasickou chladnost krajin akademických tradic a dávali přednost vlastním zkušenostem v přírodě.

Barbizonští ve svých obrazech také často zachycovali různé venkovany při práci a oslavovali tak jejich těžkou práci i nesnadný život. Někteří malíři si svoje postavy vybírali, aby ukázali jejich smutné společenské postavení, někteří prostě jen obdivovali jejich soužití s krajinou.

Malíři Barbizonské školy se hluboce zajímali především o zachycení světla, které se mění v závislosti na čase a ročních obdobích. Tento jejich zájem se stal inspirací pro nově vznikající impresionismus, nicméně Barbizonští se hlásili spíše k realismu.


Konečná verze – 17. 7. 2008Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate