Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Neoexpresionismus


Auerbach, Frank
Barceló, Miquel
Basquiat, Jean-Michel
Clemente, Francesco
Fischl, Eric
Hockney, David
Howson, Peter
Immendorff, Jörg
Kiefer, Anselm
Kossoff, Leon
Lüpertz, Markus
Morley, Malcolm
Murray, Elizabeth
Pearlstein, Philip
Raška, Petr
Schnabel, Julian
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Neoexpresionismus je termín používaný pro mezinárodní umělecké hnutí, které započalo v 60. a 70. letech 20. století, bylo převažujícím uměleckým směrem v 80. letech a nadále pokračuje i v současnosti. Neoexpresionismus byl a je jakousi reakcí na strnulý a sterilní charakter minimalismu, dalších čistě abstraktních hnutí i konceptuálního umění. Neoexpresionismus má své kořeny v německém expresionismu z počátku 20. století a v abstraktním expresionismu, který vznikl v 50. letech 20. století. Do jisté míry znamenal návrat k tradičnějšímu figurativnímu umění, které bylo potlačeno v abstraktním expresionismu, minimalismu a konceptuálním umění.

Němečtí neoexpresionisté byli někdy nazýváni Neue Wilde – Nové šelmy, ve Francii se o neoexpresionismu hovoří jako o Figuration Libre a v Itálii je popisován jako Transavantgarde, hnutí za avantgardou. Protože se neoexpresionismus objevil v Evropě a zabývali se jím hlavně evropští umělci, bývá tento směr považován za novou vlnu evropského umění, která se odklonila od směrů prosazovaných v té době ve Spojených státech.

Neoexpresionismus klade důraz na agresivní, osobní a často brutálně narušené figurální zobrazování. Používá násilné tahy štětcem a silné barevné kontrasty a klade hluboký důraz na zprostředkování spontánních pocitů, kterým neoexpresionisté dávají přednost před formálními koncepty. Neoexpresionistické obrazy jsou často velmi rozsáhlé a někdy obsahují kolážové prvky, často hrubé nebo fragmentované.

Neoexpresionisté odmítají tradiční standardy kompozice obrazu, zobrazují současné pocity a hodnoty člověka a stav společnosti, kterou žádným způsobem neidealizují – spíše ji ukazují v celé její syrovosti a disharmonii. Jejich díla jsou plná napětí i jakési morbidní hravosti, která odráží vnitřní konflikty a pocity odcizení, jež byly vlastní i původnímu německému expresionismu.

S hnutím neoexpresionismu byla spojena i jistá kontroverze – mnoho kritiků umělce neoexpresionismu odmítala pro jejich komerční úspěch u širší veřejnosti. Objevily se i polemiky, že neoexpresionismus a jeho úspěch byly pouze nafouknutou bublinou prodejců umění. Ať je pravda jakákoliv, neoexpresionismus je zajímavým svědectvím pocitů a tvůrčí síly mnoha umělců, jejichž výrazové prostředky i předměty byly bezpochyby opravdové a tudíž i umělecky hodnotné.


Konečná verze – 9. 6. 2009Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate