Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Der Blaue Reiter


Arp, Hans (Jean)
Delaunay, Robert
Feininger, Lyonel
Hartley, Marsden
von Jawlensky, Alexei
Kandinsky, Wassily
Klee, Paul
Kubin, Alfred
Macke, August
Marc, Franz
Münter, Gabriele
Nolde, Emil
Pechstein, Max
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Umělecké hnutí Der Blaue Reiter (Modrý jezdec) bylo založeno v roce 1911 v Mnichově. Jméno tohoto hnutí bylo převzato z názvu jednoho obrazu, který namaloval v roce 1903 Wassily Kandinsky, i když několik teorií se také zmiňuje o tom, že jméno vybrali, protože Kandinsky měl rád modrou barvu a Marc měl rád zvířata.

O vznik tohoto hnutí se zasloužili především Wassily Kandinsky a Franz Marc. Impulsem k založení byla obliba obou umělců v abstrakci, ale také odmítání, které se jim dostalo na oficiálních výstavách Neue Kunstler Vereiningung (Asociace nových umělců). Jejich abstraktní obrazy byly údajně pro veřejnost nesrozumitelné, což oba umělce velmi zklamalo, protože se v roce 1909 sami účastnili založení této skupiny právě proto, aby vystavovala moderní umění. Ze skupiny tedy odešli a založili Der Blaue Reiter.

Der Blaue Reiter se rovněž jmenoval almanach, který tato skupina od června 1911 vydávala. Na jeho vzniku se nejvíce podílel Kandinsky, jehož záměrem bylo almanach prodávat veřejnosti, kterou chtěl informovat o nových směrech a teoriích v umění. Na obálce prvního vydání byl dřevoryt Sv. Jiří, který také vytvořil Kandinsky. V roce 1911 Kandinsky vydal knihu o duchovnu v umění, která se zabývala hudbou v malování.

Toto hnutí sdružovalo kromě výtvarných umělců také významné spisovatele, básníky a hudební skladatele, kteří se věnovali hledání společných duchovních základů v nové mezinárodní kultuře. Jejich společným záměrem bylo používat umění k vyjádření duchovních hodnot. Výtvarní umělci patřící do této skupiny jsou považováni za zakladatele abstraktního umění. Jejich práce byly charakterizovány jasnými barvami a hlubokými emocemi.

Umělci tohoto sdružení všeobecně odmítali akademické tradice a August Macke a Franz Marc dokonce zastávali názor, že každý člověk má vnitřní a vnější svět, které by v sobě mělo sdružovat právě umění. Tuto složitou teorii dále rozvedl Wassily Kandinsky – podle něj vnější svět barev a forem přivádí diváka do vnitřního světa pocitů. S použitím této teorie Kandinsky rovněž vytvořil první abstraktní obraz všech dob, což znamenalo obrovský skok v umění a otevření zcela nových dimenzí a možností v umění.

Setkání sdružení Der Blaue Reiter se účastnili Wassily Kandinsky a Franz Marc, dále pak Paul Klee, Robert Delaunay, hudební skladatel Arnold Schönberg a dokonce i Pablo Picasso. Dalšími vlivnými členy hnutí byli August Macke, Gabriele Münterová, Alexei von Jawlensky, Alfred Kubin a Heinrich Campendonk.

První výstava Der Blaue Reiter se konala 18. prosince 1911 v Moderne Galerie v Mnichově, kterou umělcům pronajal její majitel Heinrich Thannhauser. Výstava trvala měsíc a bylo na ní zastoupeno celkem čtrnáct umělců se 43 obrazy. Od ledna 1912 do července 1914 výstava putovala po celé Evropě, navštívila Kolín nad Rýnem, Berlín, Brémy, Haag, Frankfurt nad Mohanem, Hamburg, Budapešť, Oslo, Helsinky, Trondheim a Göteborg. Druhá výstava se konala od 12. února do 2. dubna 1912 v galerii Nové umění Hanse Goltze (Neue Kunst Hans Goltz) v Mnichově. Výstava se jmenovala Černá a bílá, Schwarz-Weiß. Členové skupiny se účastnili i dalších výstav – v roce 1912 v Kolíně nad Rýnem výstavy Sonderbund westdeutscher Kunstfreunde und Künstler a v roce 1913 v Berlíně slavného prvního německého Podzimního salonu (Erster Deutscher Herbstsalon), který pořádal Herwarth Walden ve své galerii Der Sturm.

Fungování této skupiny bylo ukončeno v roce 1914 propuknutím první světové války. Franz Marc a August Macke byli zabiti v bitvách, Kandinsky a von Jawlensky museli kvůli svému ruskému občanství odejít do Ruska.

V roce 1923 Kandinsky, Feininger, Klee a von Jawlensky vytvořili skupinu Die Blaue Vier (Modrá čtyřka). Svým učením navázali na myšlenky původní skupiny a společně vystavovali a pořádali přednášky ve Spojených státech.


Konečná verze – 17. 7. 2008Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate