Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Die Brücke


van Dongen, Kees
Feininger, Lyonel
Heckel, Erich
Kirchner, Ernst Ludwig
Nolde, Emil
Pechstein, Max
Schmidt-Rottluff, Karl
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Skupina mladých umělců Die Brücke (Most) vznikla 7. června 1905 v Drážďanech. Zakládajícími členy byli Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel a Karl Schmidt-Rottluff, kteří původně společně studovali architekturu, později se členy stali také Emil Nolde, Max Pechstein a Kees van Dongen. Protože obdivovali barevnost francouzského fauvismu, pozvali jeho hlavního představitele Henriho Matisse, aby se rovněž stal členem jejich skupiny, nicméně Matisse jejich nabídku odmítl. Scházeli se v drážďanské dělnické čtvrti Friedrichstadt na Berliner Strasse v bývalém řeznickém krámku, kde si zařídili svůj ateliér. Založením ateliéru v této čtvrti chtěli demonstrovat svoje umělecké záměry a svou snahu přiblížit se původní roli umění.

Své pojmenování si vybrali podle pasáže z knihy Friedricha Nietzscheho Tak pravil Zarathustra, která se zmiňovala o potenciálu lidstva stát se jakýmsi vývojovým mostem k budoucímu nadčlověku (Übermensch), i když umělci Die Brücke si tuto pasáž vysvětlovali jako hledání mostu mezi tradičním německým romantickým uměním a uměním moderního expresionismu. Jejich vidina práce byla formování ‚Mostu‘ mezi uměním minulosti a budoucnosti, věřili, že jejich umění by mohlo obohatit životy lidí.

Ernst Ludwig Kirchner složil a vyřezal do dřeva jejich manifest, který zněl: ‚Ve víře v rozvoj a v novou generaci tvořících umělců a přihlížejících diváků voláme ke všem mladým lidem jako k poslům budoucnosti. Chceme bojovat za svobodu svých gest proti starým zpohodlnělým silám. Hlásíme se ke všem, kteří malují bez napodobení tradic se silou, která je nutí tvořit.‘

Umělce Die Brücke spojovaly stejné cíle, nápady a hluboké myšlenky. Mladí umělci se původně jen scházeli k debatám a návštěvám výstav, později však začali tvořit a stali se neodlučnou součástí německého umění expresionismu. Byli plně oddáni svému umění, nevšímali si kritiků. Do umění své doby přinášeli čerstvost, poctivost a čestnost vizí, silnou vůli a sebedůvěru. Odmítali tradici ideálů a německé preciznosti.

Ve své originální tvořivosti nacházeli umělci Die Brücke novou a svým způsobem revoluční esenci umění. Věnovali se především dřevořezbě a vydávali populární sborníky o svých výstavách. Skupina si vytvořila společné pojetí umění, které bylo založeno na používání jasných živých barev, napětí, násilí a jisté formě primitivismu. Zpočátku se zaměřovali na tvorbu s městskou tématikou, později přešli na akty a krajiny. Umělci Die Brücke bývají obecně považováni za první umělce, kteří objevili a začali používat techniku linorytu.

V květnu 1913 byly všem členům a příznivcům sdružení Die Brücke zaslány tištěné kartičky o jeho zániku z důvodu rozdílnosti uměleckých názorů.

Po nástupu nacismu k moci byli umělci Die Brücke prohlášeni za zvrhlé. Všechna jejich díla byla odstraněna z německých galerií a mnohá z nich byla veřejně spálena.


Konečná verze – 31. 7. 2008Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate