Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Vídeňská secese


Hoffmann, Josef
Klimt, Gustav
Kotěra, Jan
Moser, Koloman
Olbrich, Joseph Maria
Schiele, Egon
Wagner, Otto
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

"Chceme vyhlásit válku sterilní rutině i rigidnímu byzantismu a také všem formám nevkusu... Naše Secese není bojem moderních umělců proti starým mistrům, ale bojem za opravdový rozvoj tvorby oproti takzvanému umění podvodníků, kteří se umělci pouze nazývají a umění samu o sobě pranic neprospívají."

- Z prohlášení Hermanna Bahra ku příležitosti založení Vídeňské SeceseVe výtvarné tvorbě a užitém umění měla Vídeňská Secese hlavní podíl na vývoji a rozvoji secese jako stylu života po celé Evropě. Byla zásadní hnací silou proti akademismu a konzervatismu. Její vznik byl vyvolán nespokojeností mladých umělců s nepříznivými podmínkami oficiálního umění, které zapříčiňovaly kulturní izolovanost Vídně. Program Vídeňské Secese tedy jasně nebyl pouze záležitostí estetiky, nýbrž bojem za právo tvořit umění pro umění, byl předmětem rozlišení velkého umění a podřadných žánrů. Tato rebelie mladých umělců, zpočátku neškodná a nic neslibující, dosáhla téměř okamžitého úspěchu a podařilo se jí něco neslýchaného: přetvořit společnost uměním.

Postoje a názorová stanoviska umělců Vídeňské Secese byly vydávány v časopise 'Ver Sacrum'. Vedoucí osobností Vídeňské secese byl Gustav Klimt a na jejím rozvoji se dále podíleli umělci Adolf Bohm, Maximilian Lenz, Kolo Moser, Anton Stark a Ernst Stohr. Mezi patrony tohoto avantgardního stylu patřili hlavně bohatí židovští obchodníci - Karel Wittgenstein, Fritz Warndorfer a rodiny Knipsových a Ledererovych.

Vídeňská Secese zanikla rozchodem umělců v roce 1905.


Konečná verze – 11. 10. 2007Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate