Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Konstruktivismus


Escher, Maurits Cornelis
Freundlich, Otto
Gočár, Josef
Herbin, Auguste
Irazu, Pello
Lissitzky, El
Malevich, Kazimir
Melnikov, Konstantin Stěpanovič
Moholy-Nagy, László
Popova, Ljubov
Schwitters, Kurt
Teige, Karel
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Konstruktivismus vznikl v Sovětském svazu v roce 1914 – jeho zakladatelem a vedoucí postavou byl Vladimir Tatlin. Po Velké říjnové socialistické revoluci bylo Leninovým záměrem ze zpátečnického carského Ruska vytvořit novou zemi, která by plynule přešla do industriálního věku. Výsledkem této snahy bylo to, že v Sovětském svazu vznikl zcela nový a unikátní směr, který je dnes znám jako konstruktivismus. Konstruktivismus žádá po umělci, aby se obeznámil a ovládl zcela nové nástroje a prostředky umění a aby kombinoval tyto prostředky tak, aby vytvářel nové typy prací. Prostředky, které konstruktivisté používali, zahrnují kovy, dráty a kousky umělých hmot, někteří konstruktivisté mimo to vytvářeli také litografie a fotografie.

Názory uměleckých kritiků na konstruktivismus se mnohdy výrazně liší. Někteří kritici považují konstruktivismus za převratný umělecký styl, zatímco jiní mu nepřiznávají žádný výraznější vliv na umění. Lze však tvrdit, že Tatlin použil konstruktivismus k tomu, aby v celosvětovém měřítku ukázal umělecké snahy nového Sovětského svazu.

Po nástupu Stalina k moci v roce 1932 se intelektuální atmosféra v Sovětském svazu značně změnila. Dnes je konstruktivismus uznáván především proto, že užíval tolik různých výtvarných prostředků a jeho velkou předností bylo také to, že dokázal popsat vznikající industriální společnost, ve které našel svůj původ.


Konečná verze – 9. 10. 2007Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate