Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Indie


pro tento směr nemáme žádného umělce

Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Indické umění odráží bohaté historické, náboženské, kulturní a filosofické tradice, které vznikaly na území této zajímavé a umělecky bohaté země. Indické umění bývá kategorizováno do specifických období podle náboženských, politických a kulturních uspořádání: Hinduistické a buddhistické období starověku (3500 let př. n. l. do současnosti), nadvláda islámu (712 až 1757), koloniální období (1757 až 1947), nezávislé a postkoloniální období (po roce 1947) a moderní umění. Každé z těchto období je unikátní ve svém umění i architektuře, odráží a podporuje indickou kulturu a národní sebeuvědomění.

Umělecké kritiky indického umění a architektury byly často negativně ovlivněny koloniálními názory a předsudky, které se buď snažily snížit odvěký charakter indického umění, nebo neoceňovaly jeho jedinečné kvality. I když se tento subkontinent vyvíjel po tisíciletí takřka samostatně na poli umění i architektury, Indie byla vždy spíše opomíjena ve studiích popisujících světové umění, anebo byla reprezentována pouze velmi málo příklady.

I když se většina ze starověké indické světské architektury do dnešní doby nezachovala, protože stavby byly postaveny ze dřeva, ze zachovaných zápisů z cest řeckých a čínských poutníků, literatury a zápisů ze dvora a jeskynní malby lze indikovat, že starověká Indie rozhodně netrpěla nedostatkem světských budov, které byly bohatě zdobeny ornamenty a omalovány barvami volně se nacházejícími v přírodě. Skvělým příkladem staveb té doby byly třeba do dnešní doby zachovalé veřejné brány (torany) a šlapací studny (baoli), které nechávali po celé Indii budovat různí panovníci. Mezi poklady indické architektury bezpochyby patří Taj Mahal a jeskyně Ajanta a Ellora.

Indické chrámové umění, které povstalo z bohatých komplexních kulturních a filozofických tradic, bylo vytvořeno s nezanedbatelnou příměsí světského umění. Indické stúpy a chrámy často obsahovaly sochy hudebníků, tanečníků, akrobatů i romantických a erotických výjevů stejně jako zobrazení mnoha různých indických božstev. Nezměněná nebo stylizovaná zobrazení přírody byla k vidění nejen ve starověkých indických stavbách, ale také v pozdějších indoislámských stavbách a umění celkově.

Co se týče indického výtvarného umění, nejproslulejší byly patrně miniatury, které byly výjimečné především svou evokativní lyrikou a zvláštním smyslem pro barvu a delikátnost. Stejné kvality a stejnou proslulost si rovněž získaly ilustrace známé indické erotické knihy Kámasútra. Každé náboženství a filosofie přinášely do indického umění nové prvky a metafory, rozvíjely představivost skrze zobrazování různých bohů a božstev.

Před britskou kolonizací prakticky všechny indické šlechtické dvory podporovaly různá dekorativní umění a řemesla. Z té doby také pocházejí nejcennější památky, se kterými se můžeme setkat v mnoha muzeích po celém světě. Nejzajímavější na indickém umění je však to, jak venkovské umění pronikalo na bohaté dvory, aby tak vytvořilo zvláštní směsici, která indickému umění dodávala jeho charakteristickou podobu.


Konečná verze – 15. 5. 2009Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate