Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Toltécká kultura


pro tento směr nemáme žádného umělce

Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Toltécká civilizace byla jednou z největších civilizací starověkého Mexika. Toltékové byli smíšenou skupinou několika kmenů pocházejících ze severozápadní střední Ameriky, kteří v 7. století našeho letopočtu přesídlili do středu střední Ameriky a postupně až na Yucatanský poloostrov. Jejich kultura byla smíšeninou mayské kultury a kultur několika menších kmenů, které tvořily toltécký národ. Tradice Toltéků měly jistou souvislost s předchozími mixtéckými a zápoteckými kulturami, jejich kultura se stala základem pro kulturu Aztéků. Hlavním městem toltécké říše bylo město Tula, které zažívalo největšího rozkvětu přibližně v letech 900 až 1200 našeho letopočtu.

Protože po sobě Toltékové nezanechali mnoho archeologicky významných památek, je jejich kultura stále zahalena tajemstvím a spojena s novými více či méně hodnověrnými teoriemi. V 60. a 70. letech 20. století se objevilo několik teorií, které přinesly do pojetí toltécké kultury jistou kontroverzi – tyto teorie totiž jaksi pochybovaly o existenci Toltéků jako opravdového národa. Odvolávaly se na mytické a historické prameny Aztéků, ve kterých byla kultura Toltéků povýšena na legendu o mytických předcích a tudíž byla její pravdivost zpochybněna. Otázkou tedy zůstává, zda kultura Toltéků byla opravdovou samostatnou kulturou nebo byla pouze mýtem vytvořeným Aztéky či jinou kulturou té oblasti. Je však také možné, že kultura Toltéků opravdu ve své plnosti existovala a následně byla zmytizována dalšími generacemi.

Významným městem Toltéků byl Teotihuacan, který měl přibližně dvě stě tisíc obyvatel a jeho dobytím a podmaněním se začala jejich kultura rozvíjet samostatným směrem. Podobného osudu se však dočkala i mnohá pozdější toltécká města, která byla později dobyta novějšími kulturami Aztéků či Mayů. Teotihuacan byl významným náboženským centrem a jeho sláva ovlivnila téměř celou střední Ameriku a tehdejší kultury tohoto území. V sedmém nebo osmém století našeho letopočtu byl Teotihuacan záhadně vylidněn a opuštěn.

Náboženství Toltéků zahrnovalo většinu tradičních bohů střední Ameriky a jeho hlavním rysem bylo podávání lidských obětí k uctění a uspokojení božstev. Vycházelo hlavně z tradic předchozí kultury Olméků. Jejich hlavním bohem byl Quetzalcoatl, opeřený had, který byl bohem kultury, vzdělání, filosofie, dobra, světla a plodnosti. Jeho protikladem byl Tezcatlipoca, zkalené zrcadlo, který byl nositelem války, tyranie a zla. Vedle těchto dvou hlavních bohů Toltékové uctívali i řadu dalších, méně důležitých božstev. Toltékové měli komplexní kalendář založený na lunárních cyklech, který měl 260 dní a který se opakoval po 52 ročních cyklech.

Svého pádu se toltécká kultura dočkala ve 12. století našeho letopočtu, kdy byla její města dobyta jinými kmeny. V následujících dvou stech letech pak Toltékové zažívali mnohé nepokoje a občanské války, anarchii a snad i revoluce, které nahrávaly novým dominujícím kulturám včetně Mayů a Aztéků, kteří pak dobyli toltéckou říši úplně.


Konečná verze – 15. 6. 2009Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate